Grootschalig meetsysteem voor fijnstof en ammoniak

“…….De luchtkwaliteit in de regio Heuvelrug wordt de komende jaren nog nauwkeuriger in beeld gebracht. De afgelopen weken zijn er zestig sensorkastjes in achtertuinen in de dorpen van de Regio Foodvalley en enkele omliggende gemeenten (waaronder Utrechtse Heuvelrug) geplaatst die vanaf het voorjaar de concentratie van fijnstof, ammoniak en stikstofdioxide in kaart gaan brengen. Ook worden er tien meetpunten in natuurgebieden geplaatst. Op termijn moeten de meetgegevens beschikbaar worden voor het publiek. Behalve het nieuwe meetnetwerk met de tientallen sensoren, worden er drie plekken ingericht met hoogwaardige apparatuur om de verschillende meters te kunnen controleren op betrouwbaarheid. Tevens komt er een mobiel meetnetwerk, dat op verschillende plekken kan worden ingezet…..” (Bron: www.nieuwsbladdekaap.nl)

Grootschalig meetsysteem voor fijnstof en ammoniak