Haarlemmers geven advies over verminderen CO2-uitstoot

“….Bijna 100 Haarlemmers hebben de afgelopen maanden meegedaan aan het eerste burgerberaad in onze stad. Ze dachten mee over hoe we de CO2-uitstoot kunnen verlagen. Op zaterdag 27 januari presenteerden ze hun advies aan het gemeentebestuur. De deelnemers aan het burgerberaad zijn gekozen via een loting. We hebben er met de loting voor gezorgd dat het burgerberaad zoveel mogelijk lijkt op de Haarlemse samenleving. De deelnemers hoefden van tevoren geen speciale kennis te hebben over de vermindering van CO2. Tijdens de sessies hebben we ruimte gemaakt voor mensen om meer te leren over het onderwerp voordat we overgingen op het maken van plannen. Uiteindelijk hebben de deelnemers tijdens de 5 sessies verschillende workshops, gesprekken en discussies gehouden om de plannen te maken. Over deze plannen hebben ze gestemd om tot een definitief advies aan de gemeente te komen. Dit is het advies dat op zaterdag 27 januari is aangeboden aan het gemeentebestuur. Wethouder Bas van Leeuwen is enthousiast over het eerste burgerberaad: “Ik ben trots op deze Haarlemmers. Heel mooi om te zien hoe ze via het burgerberaad contact hadden met stadsgenoten die ze anders niet hadden gesproken. Deze gesprekken hebben gezorgd voor energie, begrip en verbinding.” Wethouder Robbert Berkhout, die samen met zijn collega het advies in ontvangst nam, voegt daar aan toe: “Dit is echt een bijzonder moment. Het is de eerste keer dat we Haarlemmers hebben gevraagd om advies te geven op zo’n groot onderwerp. Ik ben dan ook heel blij dat zoveel Haarlemmers met inzet en enthousiasme om aan de slag zijn gegaan met het verminderen van CO2-uitstoot in onze stad!” We willen zo snel mogelijk aan de slag met de plannen voor het verlagen van de CO2-uitstoot in 2030. Het is de bedoeling om snel een besluit te nemen over wat de gemeente met het advies gaat doen. We kijken daarom nu naar de mogelijkheden van de voorstellen om uitgevoerd te worden. Begin maart zal het college de plannen, samen met een advies, naar de gemeenteraad sturen. In maart zal de commissie beheer het advies van het burgerberaad bespreken. Op 28 maart neemt de gemeenteraad dan waarschijnlijk een besluit wat er met de adviezen gebeurt….” (Bron: https://haarlem.nl/haarlemmers-geven-advies-over-verminderen-co2-uitstoot)