Handel in CO2-certificaten belemmert klimaatdoelen: ‘Bedrijven gaan nauwelijks minder uitstoten’

“…..Grote bedrijven als Gucci en Greenchoice kochten deels waardeloze CO2-certificaten, waardoor hun klimaatclaims op losse schroeven staan. Dat is de conclusie van Ties Gijzel, onderzoeksjournalist van Follow The Money. Hij vertelt in Argos over het onderzoek dat hij deed naar de handel in CO2-kredieten. “Er is nu veel twijfel over de validiteit van die certificaten.”. Het Zwitserse bedrijf South Pole verkoopt CO2-certificaten aan grote bedrijven. Met deze certificaten kunnen de bedrijven CO2 blijven uitstoten en toch stellen dat ze als bedrijf op weg zijn naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering, omdat South Pole er ergens anders op de wereld voor zou zorgen dat CO2-reductie gerealiseerd wordt. Maar het model waarbij wordt berekend hoeveel CO2-certificaten South Pole kan genereren blijkt met name op schattingen gebaseerd te zijn. “Er zijn daar enorme fouten gemaakt”, vertelt Ties Gijzel over zijn onderzoek. “Zij voorspelden dat 3% van het bos in Zimbabwe zou verdwijnen, maar in werkelijkheid bleek dat gemiddeld om 1,5% te gaan.” Door deze overschatting wordt er juist meer CO2 uitgestoten in plaats van minder. “Die overschatting heeft ertoe geleid dat 60% van de CO2-certificaten overschat zijn, wat dus betekent dat die feitelijk geen CO2-reductie hebben opgeleverd.” De handel van deze CO2-certificaten vindt plaats op de vrijwillige koolstofmarkt, maar die vrijwilligheid zorgt ervoor dat het nog een relatief kleine markt is. Maar Ties Gijzel zegt dat deze markt enorm gaat groeien, wat het klimaat niet per se ten goede gaat komen. “Er zijn analyses gemaakt die hebben gekeken naar grote bedrijven. Deze zeggen allemaal klimaatneutraal te worden in 2050, maar voor twee derde leunen zij daarvoor op CO2-kredieten. Dus uiteindelijk gaan ze maar een klein stukje minder uitstoten.” Het systeem van South Pole blijkt dus minder goed in elkaar te zitten dan verwacht. Zo wordt de reductie niet altijd gerealiseerd en blijkt er ook sprake te zijn van belangenverstrengeling, vertelt Ties Gijzel. Verra is een van de bedrijven waarbij dit gebeurd. Het bedrijf keurt CO2-kredieten goed, maar krijgt wel 10 cent per uitgegeven certificaat. “Zij hebben er dus automatisch een belang bij om niet te conservatief te zijn…….” (Bron: https://www.nporadio1.nl/nieuws/buitenland/9bedf0b1-2cb2-469d-bedd-5899b2faf370/vs-en-china-komen-tot-gezamenlijk-klimaatbeleid-heel-goed-teken)