Historische houtwallen keren terug in ’t Merkske: 1050 bomen zijn pas ‘het begin’

“….Staatsbosbeheer plant in maart 1050 nieuwe bomen in natuurgebied ’t Merkske. Extra bomen zijn daar gewenst om de lucht te zuiveren, maar het is ook een kans om de historische houtwallen terug te brengen. De nieuwe bomen zijn al in het natuurgebied. Boswachters Helmut van Pelt en Ted Overmeer waren in januari druk met opkuilen. ,,Dat is het tijdelijk planten van bomen, om ze goed te houden voor ze definitief geplaatst worden”, legt Van Pelt uit. In maart worden de ruim duizend bomen op de juiste plek gezet. Hij sprak met boeren uit het gebied en heeft een kaart uit 1900 bekeken. ,,Op basis van die informatie kiezen we voor een strookvormige aanplant, vanwege het historisch herstel van oude houtwallen. Dat waren wallen die bestonden uit bomen en struiken. Het doel was om zo met die hagen een afscheiding te realiseren en tegelijkertijd om wind tegen te houden. Het hout dat er vanaf kwam was voor eigen gebruik.” Met het verdwijnen van de houtkachels was het hout steeds minder nodig. ,,Dat is de belangrijkste reden dat de houtwallen in verval raakten. Veel hagen op die kaart van 1900 zijn verdwenen. Zo’n haag was vaak een scheiding tussen graslanden. Stukken land werden verkocht, waardoor eigenaren grotere stukken grasland hadden. De hagen verdwenen zodat er makkelijker meer vee op kon.” Bomen filteren fijnstof uit de lucht. Nu keren de hagen terug. In ieder geval deels. Want de 1050 bomen zijn ‘een begin’. Staatsbosbeheer werkt in dit project samen met Viridi Air, een bedrijf dat als doel heeft om bomen te planten waarvan bekend is dat ze fijnstof uit de lucht filteren. ,,Dit doen ze voor bedrijven die reeds bijdragen aan schone lucht of verduurzaming. De luchtzuiverende bomen worden in stroken geplant, zodat ze veel wind vangen en zo fijnstof uit de lucht opvangen.” We zijn afhanke­lijk van donaties, omdat we zelf niet de financiële middelen hebben. Staatsbosbeheer en Viridi Air planten bomen in ’t Merkske die horen bij de streek, het gaat daarbij om de zoete kers, zomereik, meidoorn, sleedoorn, els, grauwe wilg en geoorde wilg. De combinatie van het verminderen van luchtvervuiling en historisch herstel maken Van Pelt blij. ,,Met dit unieke project willen we als Staatsbosbeheer laten zien dat bomen niet alleen nuttig zijn voor natuur en CO2-opslag, maar juist ook voor een ander belangrijk thema: reductie van luchtvervuiling. Dit project is een belangrijke stap in de richting van een duurzamer Nederland en een gezondere toekomst voor de komende generaties.” De boswachter hoopt dat meer bedrijven op deze manier een rol willen spelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en bij te dragen aan boomaanplant, biodiversiteit en cultuurhistorisch herstel. ,,We zijn afhankelijk van donaties, omdat we zelf niet de financiële middelen hebben.”….” (Bron: https://www.bd.nl/breda/historische-houtwallen-keren-terug-in-t-merkske-1050-bomen-zijn-pas-het-begin~ab951b80/)

Een gedachte over “Historische houtwallen keren terug in ’t Merkske: 1050 bomen zijn pas ‘het begin’

Reacties zijn gesloten.