Hoe oorlogen het klimaat nog verder vernietigen

“….Begin 2022 begonnen journalisten te vragen hoe de grootschalige invasie van Rusland in Oekraïne de klimaatcrisis beïnvloedde. Toen waren de emissiegegevens die ze zochten niet beschikbaar. Die cijfers komen nu boven tafel, en ze zijn fors, blijkt uit een commentaar in The Guardian. Onderzoekers hebben te lang genegeerd hoe nationale veiligheidskeuzes, zoals militaire uitgaven of oorlogsvoering, een impact kunnen hebben op het klimaat en zo onze collectieve veiligheid kunnen ondermijnen. De oorlog van Rusland in Oekraïne was de eerste poging om de uitstoot van een conflict uitgebreid te documenteren, en onderzoekers moesten hun methodologieën helemaal opnieuw ontwikkelen. Volgens hun laatste schatting komt het totaal overeen met de jaarlijkse uitstoot van een land als België. Oekraïne is geen uitzondering, met een soortgelijke roep om emissiegegevens rond de oorlog van Israël tegen Hamas. Hoewel de verwoestende conflicten in Soedan of Myanmar nog geen aandacht hebben gekregen voor hun uitstoot, is de trend duidelijk: we moeten inzicht krijgen in de koolstofkosten van conflicten, net als in de humanitaire, economische of milieukosten. Een deel van deze koolstofkosten is afkomstig van militaire activiteiten. Het begrip hiervan wordt bemoeilijkt door de aloude cultuur van militair uitzonderingsrecht op milieugebied en de manier waarop dit op aandringen van de VS is vertaald naar VN-klimaatovereenkomsten. Een uitsluiting van het Kyoto-protocol van 1997 werd vrijwillige rapportage onder de Overeenkomst van Parijs van 2015. Maar toen we begonnen met het verzamelen en publiceren van de emissiegegevens die militairen rapporteren aan het UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), ontdekten we dat slechts een handvol landen zelfs maar het minimum publiceert dat vereist wordt door de VN-rapportagerichtlijnen. Veel landen met grote legers publiceren helemaal niets…..” (Bron: https://www.duurzaamnieuws.nl/hoe-oorlogen-het-klimaat-nog-verder-vernietigen/)