Hoe verduurzaam je je bedrijf?

“…..Het aantal bedrijven dat in 2030 vrijwel klimaatneutraal wil zijn, groeit. Gelukkig want het is natuurlijk al lang twee voor twaalf. 59 procent van de bedrijven heeft inmiddels die ambitie, twee jaar geleden was dat nog iets meer dan 48 procent. Maar tegelijkertijd is er ook een groep bedrijven die nog geen plannen heeft voor verduurzaming. Iets minder dan 1 op de 5 bedrijven zegt geen voornemens te hebben om te verduurzamen of pas na 2099 klimaatneutraal te kunnen zijn. Dat blijkt uit de jaarlijkse Innovatie Monitor van de Universiteit van Amsterdam. Deze bedrijven geven aan niet te kunnen verduurzamen omdat voor hun bedrijf technieken ontbreken of het geld er niet is. Ook zijn er nog steeds bedrijven die zeggen dat ze niet weten hoeveel hun uitstoot is of dat ze nog niet toe zijn aan verduurzamen. Feit is dat duurzaam ondernemen voor vrijwel ieder bedrijf steeds minder vrijblijvend wordt door wet- en regelgeving uit het Klimaatakkoord. Daarin staan afspraken over hoe overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties de komende jaren de internationale klimaatdoelen willen halen. Inmiddels staat ook het kabinet onder druk en vinden zowel oppositiepartijen als coalitiepartijen dat het kabinet meer haast moet maken met het verduurzamen van de industrie. Uit de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning bleek dat er nog te weinig gebeurt om de klimaatdoelen te halen. En volgens het International Energy Agency blijven investeringen in schonere energie wereldwijd nog zwaar achter bij die in fossiele bronnen: het zou slechts gaan om 5 procent. Het wordt dus voor ondernemers steeds belangrijker om zich te verdiepen in welke wetten en regels voor duurzaamheid hen raken. Het zou daarom goed zijn als bedrijven op basis daarvan een duurzaamheidsroute uit zouden stippelen voor de komende jaren. Een bedrijf kan bovendien zeer makkelijk milieubewuste oplossingen hanteren op de werkvloer. Hiervoor zijn vaak kleine aanpassingen nodig, maar het kan natuurlijk zo groots en extreem als gewenst is. Zo kun je lampen vervangen door ledverlichting, maar bijvoorbeeld ook je hele productieketen verduurzamen. Het is natuurlijk ten eerste belangrijk om inzicht te krijgen in de kansen en mogelijkheden voor het bedrijf. Welke onderdelen van het bestaande businessplan kunnen worden verduurzaamd? Dit maakt het verduurzamingsproces stukken efficienter en uiteindelijk effectiever……” (Bron: https://nieuws.nl/algemeen/20230123/hoe-verduurzaam-je-je-bedrijf/)

Een gedachte over “Hoe verduurzaam je je bedrijf?

Reacties zijn gesloten.