Houtsrook ook slecht voor omwonenden

“……….Sommige mensen stopten alle naden van hun ramen dicht, om rook en stof buiten te houden. En niet zonder reden: in houtrook zitten verschillende stoffen, waaronder fijnstof, koolmonoxide, verschillende vluchtige organische stoffen, pak’s (ofwel: polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en ook roet. Wat ik niet wist, is dat de uitstoot van fijnstof door houtstook in Nederland bijna half zo groot is als die van het wegverkeer, zo lees ik in informatie van het RIVM. En ook: “De uitstoot van fijnstof door het wegverkeer neemt af, terwijl die door houtrook toeneemt……….” (Bron: www.maxmagazine.nl)

Houtsrook slecht voor de gezondheid van omwonenden