Impact op milieu en klimaat van gebruikte vrachtwagens en bussen in het buitenland is groot: “Striktere regels nodig”

“….Bussen en vrachtwagens die een tweede leven krijgen in ontwikkelingslanden, hebben daar een grote impact op de luchtkwaliteit en op het klimaat. Tegelijk worden er amper normen of regels voor opgelegd. Dat stelt het milieubureau van de Verenigde Naties in een nieuw rapport. Er zijn strengere regels nodig voor de invoer, onderstreept de VN. Het is de eerste keer dat de VN de wereldwijde impact van uitgevoerde bussen en vrachtwagens (zowel tweedehands als nieuw) in kaart heeft gebracht. Ze keken daarvoor naar vrachtvoertuigen van meer dan 3,5 ton en bussen met meer dan 8 zitplaatsen. De Europese Unie, Japan en Zuid-Korea zijn samen goed voor zowat 60 procent van de wereldwijde export van zowel nieuw als tweedehands. Ook de VS en China zijn grote uitvoerders, al gaat het in China vooral om nieuwe voertuigen. De onderzoekers bekeken de impact van voertuigen die in 146 landen met vooral lage en middeninkomens belanden, in bijvoorbeeld Afrika, Latijns-Amerika, Azië of Oost-Europa. Een derde van de export van tweedehands belandt in de EU, een vijfde in Afrika en een vijfde in Azië. De CO₂-uitstoot van bussen en vrachtwagens (zowel nieuwe als oude) is met ruim 30 procent gestegen sinds 2000. Vrachtwagens zijn verantwoordelijk voor 80 procent van die stijging, stelt het rapport. Terwijl de export maar 3,6 procent van de globale handel in voertuigen uitmaakt, blijkt de voetafdruk op het milieu onevenredig groot. 44 procent van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) – een stof die vrijkomt bij het gebruik van verbrandingsmotoren. 63 procent van de uitstoot van fijnstof (PM 2,5) uit verkeer. Ruim 20 procent van de vrijgave van zwarte koolstof (o.a. dieselroet). Waarom is dit belangrijk? Het is belangrijk om de impact in kaart te brengen, omdat het aandeel van afgedankte westerse voertuigen in derdewereldlanden enkel nog zal stijgen, zegt de VN. Tussen 2000 en 2015 is de verkoop van tweedehandsbussen en -vrachtwagens verdubbeld, een trend die zich zal doorzetten, verwachten analisten. Lokaal veroorzaakt vervuiling meer vroegtijdige overlijdens, terwijl de klimaatimpact wereldwijd is…..” (Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2024/02/22/klimaat-en-milieu-impact-oude-bussen-en-vrachtwagens-vn-rapport/)