In drie Antwerpse straten meer luchtvervuiling gemeten dan op Ring: “Deze ‘street canyons’ blijven een probleem”

“….Uit een meting in twaalf Antwerpse straten blijkt dat er in drie ervan meer luchtvervuiling is dan op de Antwerpse Ring. Boven de Ring werd in 2021 36,6 microgram per kubieke meter stikstofdioxide (NO2) gemeten, terwijl de waarden in de Deurnsebaan, Pothoekstraat en Cassiersstraat boven de 40 μg per m³ lagen. Wat deze straten gemeenschappelijk hebben? Het zijn street canyons of smalle straten met hoge gevels en veel wagens…..”