Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

“….Elk bedrijf dat zakendoet met het buitenland, heeft invloed op z’n omgeving. Op mensenrechten, op arbeidsomstandigheden en op het milieu in andere landen. Hoe ga je daarmee om? Net zoals in Nederland houden bedrijven ook in het buitenland rekening met de effecten van wat ze doen op mens, milieu en maatschappij. Dat noemen we ‘internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (IMVO). Met IMVO streef je naar duurzame ontwikkeling van de wereld. Steeds meer mensen vinden dit onderwerp belangrijk……” (Bron: https://www.mkb.nl/standpunten/internationaal-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-imvo)