Inwoners meten zelf luchtkwaliteit met project Hollandse Luchten

“…..GOOISE MEREN – Veel mensen maken zich zorgen over de uitstoot van bijvoorbeeld auto’s of houtstook. In het project Hollandse Luchten meten inwoners zelf de luchtkwaliteit met behulp van betaalbare meetsensoren. Tijdens data-analysebijeenkomst worden de data samen met data-analisten, gezondheidsexperts en gemeenten besproken. Binnenkort in Bussum. Zo beschikken inwoner en overheid over dezelfde informatie en gaan ze in gesprek over mogelijke oorzaken en oplossingen van luchtvervuiling. Op donderdag 16 november vindt de laatste data-analyse bijeenkomst van 2023 plaats in Bussum. Er is dan een jaar gemeten. Tijdens de bijeenkomst presenteren bewoners hun eigen onderzoek, data-analyse of observatie aan bewoners, experts van TNO en de GGD Amsterdam, wethouders en ambtenaren. Daarna volgt een gesprek met de aanwezigen over het onderzoek en wat we met de data kunnen doen. Ook Jeroen Olthof, gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, zal bij de bijeenkomst aanwezig zijn. In november 2022 is een nieuwe meetperiode gestart in de regio IJmond, Zaanstad, Haarlem en de regio ‘t Gooi en de Vechtstreek. In Gooi en Vechtstreek wordt er door drie meetgroepen gemeten: de BEL-combinatie (Blaricum, Eemnes en Laren), Gooise Meren en Hilversum. Onlangs is bekend gemaakt dat deze meetgroepen ook in 2024 door zullen gaan met het onderzoeken van de leefomgeving en de dialoog blijven voeren over de kwaliteit van de leefomgeving. Het project Hollandse Luchten wordt in opdracht van de provincie Noord-Holland uitgevoerd door Waag Futurelab, het RIVM, TNO, Smart City Haarlem en GGD Amsterdam. Hollandse Luchten is in 2018 gestart als pilot en heeft zich ontwikkeld tot een burgermeetnetwerk met meetgroepen op verschillende locaties in Noord-Holland……” (Bron: https://www.bussumsnieuws.nl/natuur-en-milieu/natuur-en-milieu/325953/inwoners-meten-zelf-luchtkwaliteit-met-project-hollandse-luchten)