Juist nu binnen Europa duurzaam ondernemen gaan regelen

“….Terwijl politiek Den Haag stoeit over het wetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen, werkt Brussel door aan een plan over hetzelfde onderwerp. Volkomen terecht, stelt Toine Manders. Verantwoord en duurzaam ondernemen – geen gezond mens die ertegen is en durft te pleiten voor milieuvervuiling, kinderarbeid of slavernij. Verantwoord ondernemen moet de norm zijn, niet alleen in Nederland, maar overal. Het is daarom niet logisch dat CU, D66, GL, PvdA, SP en Volt hierover met een eigen Nederlands wetsvoorstel komen, terwijl in het Europees Parlement juist druk wordt gewerkt aan de Europese richtlijn ’inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid’. We moeten de economische kracht van de Europese interne markt, die dit jaar precies dertig jaar oud is, gebruiken om, via deze richtlijn voor maatschappelijk en verantwoord ondernemen, onze Europese normen en waarden naar internationaal niveau te tillen. Dit moet niet ten koste gaan van de concurrentiepositie van onze bedrijven; die moeten we juist beschermen. Het Europese bedrijfsleven heeft al te maken met hoge EU-standaarden en moet al aan allerlei sociale, milieu- en veiligheidsvoorwaarden voldoen. De nieuwe Europese richtlijn voor maatschappelijk en verantwoord ondernemen moet dus enkel voortkomen uit de huidige situatie qua wet- en regelgeving en moet, zonder uitzonderingen, gaan gelden voor niet-Europese bedrijven die zaken willen doen in de Europese Unie: het zogenoemde wederkerigheidsprincipe. Als iedereen overal aan dezelfde eisen moet voldoen, is er geen reden voor bijvoorbeeld Boskalis om te vertrekken uit Nederland of de EU. Zo creëert de Unie een internationaal gelijk en eerlijk speelveld; één zonder milieuvervuiling, kinderarbeid of slavernij. Helaas is het huidige voorstel enkel een richtlijn die de lidstaten zelf omzetten naar nationale wetgeving. Maar voor het bevorderen van een gelijk speelveld, ook binnen de Europese Unie, zal er echt een verordening moeten komen die geharmoniseerd in de hele Unie gaat gelden. Met de huidige richtlijn is er nu alsnog een risico dat de regels op 27 verschillende manieren worden toegepast; juist een van de grootste bezwaren tegen het Nederlandse wetsvoorstel…..” (Bron: https://dvhn.nl/meningen/Opinie/%E2%80%99Duurzaam-ondernemen%E2%80%99-niet-in-Den-Haag-regelen-28217816.html)