Jumbo praat met stakeholders over duurzaamheid

“……Supermarktketen Jumbo heeft vorige week een vijftigtal vertegenwoordigers op bezoek gehad van relaties van de keten. Het bedrijf is met ngo’s, banken, overheid, wetenschap, landbouw, samenwerkingspartners en consumentenorganisaties in gesprek gegaan over maatschappelijke vraagstukken. Het is de eerste keer dat de supermarkt zo’n bijeenkomst heeft gehouden. Jumbo-baas Ton van Veen ging met de vertegenwoordigers in gesprek over de uitdagingen waar het bedrijf voor staat. Zo heeft Jumbo, net als veel andere bedrijven, te maken met veranderende klantbehoeften, prijsstijgingen, een krappe arbeidsmarkt en voedselzekerheid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de basis van de aangescherpte strategie van de supermarkt. “Onze winkels spelen hierin een belangrijke rol. Zij kennen de behoeften en de uitdagingen van de klant en in de wijk”, zei Van Veen op de bijeenkomst. “We moeten nadenken over de wereld die we achterlaten. We zitten er letterlijk in voor volgende generaties, voor de lange termijn.” De klimaatdoelstellingen die het bedrijf nastreeft zijn ambitieus. Zo wil het de eigen CO2-uitstoot in 2030 met 85% hebben verminderd ten opzichte van 2022. In 2040 moet dat zelfs 100% zijn. “De grootste uitstoot vinden we echter in onze toeleveringsketens, in de zogenaamde scope 3. In 2030 moet die met 50% zijn teruggebracht. Als we daar stappen willen zetten, dan kan dat alleen samen met onze leveranciers. Dan is het nodig dat je elkaar helpt met kennis en data”, zei Van Veen. Vanaf 2025 krijgt ook Jumbo te maken met de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) waarbij grote bedrijven verplicht zijn uitgebreid te rapporteren over duurzaamheid. “Ondanks het feit dat we al lange tijd bezig zijn met het zogenoemde integrated reporting, is de implementatie van CSRD complex, niet alleen voor de ‘financials’ binnen Jumbo, maar ook voor de afdeling MVO en de business zelf. Het vraagt om betrouwbare data, een gestroomlijnd proces, expertise op een groot aantal duurzaamheidsaspecten én de juiste technologie”, vertelde cfo Peter van Erp. Volgend jaar zal Jumbo in het eerstvolgende jaarverslag, dat alleen digitaal verschijnt, rapporteren over de tien belangrijke KPI’s op het gebied van duurzaamheid. Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is Jumbo druk bezig om stappen te zetten. Manager duurzaamheid van Jumbo Marianne de Schutter gaf uitleg over het onderwerp en de vijf pijlers van de MVO-strategie. “Gezond eten, ketens verduurzamen, minder verspillen, lokaal in verbinding en goed werkgeverschap. Op iedere pijler voeren we een uitgebreid programma uit. Om naast een gezonde keuze ook een duurzamere keuze makkelijker te maken voor onze klanten, werkt Jumbo onder meer nauw samen met boeren en telers om onze verse producten te verduurzamen. Denk daarbij aan 1 ster Beter Leven keurmerk op zuivel en verdere investering in verbetering van de leefomstandigheden van varkens.” Naast de presentaties door het bedrijf waren er diverse deelsessies over eiwittransitie, integrale verduurzaming van de versketen en de verbindende rol van de winkel. Jumbo zal het niet laten bij deze bijeenkomst. Volgens Van Veen is dialoog en samenwerking met stakeholders cruciaal. “Om naast een gezonde keuze ook een duurzamere keuze makkelijker te maken voor onze klanten, werkt Jumbo onder meer nauw samen met boeren en telers om onze verse producten te verduurzamen. Denk daarbij aan 1 ster Beter Leven keurmerk op zuivel en verdere investering in verbetering van de leefomstandigheden van varkens”, besluit de ceo…..” (Bron: https://www.levensmiddelenkrant.nl/jumbo-praat-met-stakeholders-over-duurzaamheid)