Kamer ontsteld over vervuilende bedrijven die gang mogen gaan: mensen jarenlang ziek

“…..De overheid heeft zitten te slapen terwijl de aanwijzingen voor problemen met de uitstoot van staalbedrijf Tata Steel voor de omgeving van IJmuiden zich opstapelden. Ook rond de bedrijven Chemours in Dordrecht en Asfalt Productie Nijmegen was de overheid te weinig alert. Met die constatering van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) krijgt de overheid een lelijke tik op de vingers. Ondanks dat omwonenden al een tijd klaagden over stank en stofoverlast, en GGD en RIVM al jarenlang gezondheidsonderzoek uitvoerden in de regio, duurde het lang voordat de provincie en de Omgevingsdienst Noordzeekanaal zelf in actie kwamen. Dit heeft het wantrouwen van burgers in de regionale overheid aangetast, stelt de raad. Marleen (49) balanceerde op het randje van de dood: ‘Ik leefde van uur tot uur’. ,,Uit het onderzoek van de Onderzoeksraad blijkt dat de provincie Noord-Holland niet zelf op zoek ging naar informatie’’, schrijft de OVV in haar vandaag gepubliceerde onderzoeksrapport Industrie en Omwonenden. ,,Pas met de grafietregens in 2018 en 2019 werd het voor de provincie en de omgevingsdienst duidelijk dat er mogelijk meer aan de hand was bij Tata Steel dan individuele voorvallen.’’ Uit de gezondheidsonderzoeken is gebleken dat bepaalde ziektes vaker voorkomen in de IJmond (Velsen, Beverwijk en Heemskerk) dan elders. Ook heeft het RIVM in 2021 geconstateerd dat er meer polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en metalen zitten in het neergedaalde stof. De blootstelling aan de PAK’s en lood is ongewenst voor de gezondheid van kinderen. GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchallikht benadrukt dat de overheid een zorgplicht heeft. ,,En dit is de zoveelste keer dat daar geen recht aan wordt gedaan.’’ Volgens haar ‘worden mensen al jarenlang ziek en gaat het milieu gaat kapot, terwijl vervuilende bedrijven hun gang mogen gaan’. Zij noemt het ‘de hoogste tijd dat het kabinet deze vervuilers aanpakt en serieus investeert in handhaving, vergunningen en toezicht’. ,,Dat betekent ook geld vrijmaken, want mensen hebben er niet veel aan nogmaals te horen hoe erg het allemaal is.” Zij krijgt bijval van PvdD-Kamerlid Eva van Esch: ,,Gezondheid staat bij deze regering niét voorop. Is dit dan eindelijk de reden voor staatssecretaris Vivianne Heijnen om nu wel op te treden?’’, vraagt zij zich hardop af. De Partij voor de Dieren wil hierover een plenair debat. VVD-Kamerlid Erik Haverkort erkent dat ‘het OVV-rapport laat zien dat de overheid op sommige punten meer moet doen’. ,,Ik zie dat het bedrijfsleven bezig is met het verschonen van hun fabrieken. Dit kan allemaal niet van vandaag op morgen’’, zo toont hij begrip. ,,De VVD is ervan overtuigd dat een schone omgeving en schone industrie heel goed samengaan.’’ Het gaat CDA-Kamerlid Harmen Krul ‘niet snel genoeg’. BBB-voorvrouw Caroline van der Plas wil ‘meer centrale regie vanuit het Rijk’ om de handhaving op vervuilende fabrieken te verbeteren…..” (Bron: https://www.ad.nl/binnenland/kamer-ontsteld-over-vervuilende-bedrijven-die-gang-mogen-gaan-mensen-jarenlang-ziek~aea23065/)