Klimaatdoelen grote bedrijven zijn vaag en leunen te veel op CO2-compensatie

“….Grote bedrijven als Amazon, Ahold en PepsiCo rekenen te veel op het compenseren van CO2-uitstoot om hun klimaatdoelstellingen te halen. Zij planten bijvoorbeeld bomen of beschermen bestaand bos. Maar slechts een klein deel van die compensatieprojecten leidt daadwerkelijk tot een lagere uitstoot. Het is makkelijk om groene beloftes te doen, maar een stuk lastiger om aan te geven hoé die klimaatplannen dan behaald gaan worden. Twee denktanks, het New Climate Institute en Carbon Market Watch, hielden de klimaatplannen van 24 grote bedrijven onder de loep, waarvan de meeste een zware onvoldoende krijgen. Doelstellingen zijn vaak incompleet en vaag. De meeste van de 24 onderzochte bedrijven hebben op papier wel doelstellingen om klimaatneutraal te worden, maar deze zijn vaak verre van compleet. Zo zit een groot deel van de uitstoot vaak verborgen in het te verkopen product, of dat nu benzine of pindakaas is, en die worden lang niet altijd in z’n geheel meegenomen in de klimaatplannen van een bedrijf. Carrefour en Walmart maken het wel heel erg bont: het grootste deel van de uitstoot die over de hele keten plaatsvindt wordt buiten beschouwing gelaten in hun klimaatplannen. Daarmee komt hun emissiereductie in 2050 in feite neer op, respectievelijk, slechts 1 en 9 procent.Het Nederlandse Ahold Delhaize scoort ‘redelijk’, mede omdat het, in tegenstelling tot veel andere onderzochte bedrijven, wel rekening houdt met de uitstoot van toeleveranciers….” (Bron: https://www.rtlnieuws.nl/klimaat/artikel/5365485/klimaatdoelen-grote-bedrijven-vaag-co2-compensatie)