Koen Tomassen (Mazars): ‘Een praktische start in 2024 voor verduurzaming in het mkb’

“…..Nieuwe wetgeving verplicht een groot aantal bedrijven in Europa om vanaf 2024 uitgebreid te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid. Als u als mkb-bedrijf levert aan, samenwerkt met of afneemt van deze bedrijven, is de kans groot dat uw onderneming hierbij wordt betrokken. We zien de eerste verzoeken om informatie inmiddels op gang komen. De huidige kaders in de wetgeving zijn omvangrijk voor het mkb en kunnen ontmoedigend zijn. Wij nemen u mee in de voorbereidingen die u kunt treffen, zonder omvangrijke investeringen en administratieve lastenverhogingen. De Europese Unie streeft naar een duurzame economie in 2050, met klimaatneutraliteit als één van de belangrijke doelen. Vanuit investeerders, de maatschappij en de regelgever komt steeds meer druk op verduurzaming. Dit start bij de grote ondernemingen. Transparante rapportages spelen hierin een rol en worden georganiseerd via de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de onderliggende European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Hoewel dit kader niet voor het mkb van toepassing is, hebben grote ondernemingen uw informatie, maar vooral ook hulp nodig om te verduurzamen. De ontwikkelingen gaan snel. Klanten, toeleveranciers en investeerders in het mkb voeren de druk op. Onze verwachting is dat deze druk in 2024 verder zal toenemen. Daarnaast wordt steeds meer regelgeving van kracht die verduurzaming afdwingt. Dit komt allemaal boven op de uitdagingen en onzekerheden die u mogelijk al ervaart, vaak in combinatie met de financiële nasleep van de pandemie. Verduurzaming biedt aanzienlijk kansen voor mkb-ondernemers. Door op een passende manier mee te gaan in de ontwikkelingen, kunnen koplopers strategische voordelen behalen. Bovendien kunnen subsidies en fiscale voordelen worden benut. Grote bedrijven kijken ook naar verduurzaming in de gehele keten, inclusief de inspanningen van leveranciers. Dit betekent dat verduurzaming uw concurrentiekracht kan vergroten. Om inzicht te geven in de acties zijn gestructureerde en betrouwbare rapportages nodig. Bij aanbestedingsprocedures en financieringsaanvragen wordt steeds gevraagd naar deze inzichten. Het mkb doet al veel op het gebied van verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door de principes van de regelgeving te omarmen, kunt u structuur aanbrengen en prioriteiten stellen in strategische keuzes die aansluiten bij uw stakeholders. Zo leidt energie-efficiëntie, afvalvermindering of minder gebruik van natuurlijke bronnen tot kostenvoordelen. Hierdoor optimaliseert u initiatieven, vergroot de efficiëntie en verbetert uw concurrentiepositie. Wij nemen u mee hoe u dit op een praktische wijze kunt doen, passend bij het mkb.Environment, Social en Governance (ESG) is het rapportageraamwerk om duurzaamheidsontwikkelingen te groeperen. Het ESG-kader kan gebruikt worden om het gehele speelveld van een onderneming in kaart te brengen en vanuit daar de strategie en de prioriteiten te bepalen. Een subthema als datasecurity of privacy wordt vaak niet als -duurzaamheidsthema gezien. Dit is echter onderdeel van het thema “eigen personeel” en eindgebruikers onderdeel zijn van het sociale kader. Werkdruk en ziekteverzuim in arbeidsintensieve sectoren staan vaak al hoog op de agenda. Ook dit zijn onderliggende subthema’s binnen het sociale domein. Wanneer goed ingezet, is het ESG-raamwerk ondersteunend en sluit het aan bij de bedrijfsstrategie van uw onderneming….” (Bron: https://www.duurzaam-ondernemen.nl/koen-tomassen-mazars-een-praktische-start-in-2024-voor-verduurzaming-in-het-mkb/)