Luchtfiltratiesystemen kunnen miljoenen levens redden

“…..Elke dag sterven er mensen door te ademen. Op een gemiddelde dag sterven 20.000 mensen voortijdig, omdat de lucht die ze inademen vervuild is. Toch moeten we blijven ademen. Met moderne luchtfiltratiesystemen is het mogelijk om de gevaarlijke deeltjes in de lucht op te vangen en te filteren, waardoor miljoenen levens worden gered en de wereldwijde klimaatverandering wordt beperkt. Uit gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat 99% van de wereldbevolking lucht inademt die de WHO-richtlijnen voor luchtkwaliteit overtreft. Lage-inkomenslanden worden het hardst getroffen. Als het gaat om het aantal doden door luchtvervuiling, zijn India en China het zwaarst getroffen. Ook worden bepaalde beroepsgroepen, met name fabrieksarbeiders, meer getroffen dan andere groepen. Het percentage spreekt echter voor zich, 99% van de wereldbevolking ademt ongezonde lucht in en dat zijn wij bijna allemaal. Het beïnvloedt ons, ongeacht waar we wonen, wat we doen voor de kost, of we buiten of binnen ademen. De lucht die we inademen is in de meeste gevallen niet schoon. In de afgelopen jaren is er een opmerkelijke toename van het bewijs dat aantoont hoe luchtvervuiling de gezondheid van mensen beïnvloedt. Om deze reden en na een systematische beoordeling van het collectieve bewijsmateriaal, heeft de WHO in haar laatste luchtkwaliteitsrapport haar richtlijnlimieten voor luchtvervuiling gehalveerd. Tegenwoordig wordt luchtvervuiling gerangschikt als een van de grootste milieubedreigingen voor de gezondheid van mensen, naast klimaatverandering – die ook wordt beïnvloed door de kwaliteit van de lucht. WELKE ZIEKTES WORDEN VEROORZAAKT DOOR LUCHTVERVUILING? Ongezonde lucht bestaat uit een combinatie van gassen en deeltjes. Het wordt vaak uitgedrukt in de vorm van PM2.5 de term voor deeltjes die zo klein zijn dat ze een menselijke long kunnen passeren en gezondheidsproblemen of de dood kunnen veroorzaken. Door PM2.5 in te ademen gaan we niet meteen dood, maar het maakt ons ziek en we sterven vroegtijdig. Er is een duidelijk verband tussen luchtvervuiling en ziekten als beroerte, ischemische hartziekte, chronische obstructieve longziekte (COPD), longkanker, lagere luchtweginfecties, diabetes en neonatale sterfte. In 2019 heeft luchtvervuiling naar schatting bijgedragen aan ongeveer zeven miljoen vroegtijdige sterfgevallen, dat is bijna 12 procent van alle sterfgevallen wereldwijd in een jaar….” (Bron:https://www.architectura.be/nl/nieuws/luchtfiltratiesystemen-kunnen-miljoenen-levens-redden/)

Een gedachte over “Luchtfiltratiesystemen kunnen miljoenen levens redden

Reacties zijn gesloten.