Luchtkwaliteit in Antwerpen overschrijdt nog steeds normen Wereldgezondheidsorganisatie

“…..Elk jaar onderzoeken vrijwilligers van Recht op Lucht een jaar lang op tientallen plaatsen de luchtkwaliteit in Antwerpen. Dat doen ze met ‘buisjes’ die achteraf worden geanalyseerd in een laboratorium. Omdat het analyseren van die buisjes enige tijd in beslag neemt, zijn nu pas de cijfers van 2022 bekend. “De resultaten geven een gemengd beeld”, klinkt het. “De luchtvervuiling in 2022 daalde in heel wat straten opnieuw lichtjes ten opzichte van 2021. Maar in meerdere straten is de daling van de afgelopen jaren stilgevallen. Erger nog: sommige straten tekenden zelfs opnieuw een stijging van de luchtvervuiling op.” Geen enkel meetpunt in Antwerpen haalt de gezondheidsnorm van de WHO. In die context is het volgens Recht op Lucht onaanvaardbaar om grote volumes autoverkeer van de Ring af te wentelen op de woonwijken tijdens de bouw van Oosterweel…..” (Bron: https://www.pzc.nl/antwerpen/luchtkwaliteit-in-antwerpen-overschrijdt-nog-steeds-normen-wereldgezondheidsorganisatie~a5d560d6/)