Luchtkwaliteit in de Hoek zichtbaar beter; dorpsraad toch niet gerust

“….Het aantal klachten over roet in de lucht van Hoek van Holland is de afgelopen twee jaar fors afgenomen. Van 1000 klachten per jaar tot nog geen enkele dit jaar. Of de luchtkwaliteit daarmee is toegenomen is nog maar zeer de vraag. De kolenverwerkers aan de overkant van Hoek van Holland hebben al heel wat maatregelen genomen om de stofoverlast bij een verkeerde windrichting tot een minimum te beperken. Dat is ook nodig om een revisievergunning te krijgen. De kolen worden nu op het terrein overdekt met pulp en bij verwerking besproeid om het wegwaaien van stof te voorkomen. Toch is de Dorpsraad niet gerust. De kolenverwerkers krijgen het steeds drukker en er komen de afgelopen jaren veel gevaarlijke stoffen in de lucht die niet zichtbaar zijn, en dus moeilijk te controleren. Dorpsraadslid Ineke Vos (PvdA): “We hebben het niet alleen over zichtbare vervuiling maar bijvoorbeeld ook over onzichtbaar fijnstof dat van de overkant naar Hoek van Holland waait. Het is ook te gek voor woorden dat schepen hun benzeen niet mogen lozen tussen Rotterdam en Maasluis maar wel in Hoek van Holland. Ook het aantal schepen dat vloeibaar aardgas vervoert, neemt toe. Bijvoorbeeld vanuit het Porthos-project. Het is een kwestie van stapelen en stapelen. Het wordt nooit bij elkaar gemeten maar altijd afzonderlijk. Met andere woorden: hebben we eigenlijk wel in de gaten wat er in Hoek van Holland allemaal in de lucht zit?” Dorpsraadlid Martijn Blankers twijfelt sterk of hij wel op een gezonde plek woont. “Als de Stena Line gas geeft, dan kan ik thuis de deuren wel dicht doen.” Ook denken sommige dorpsraadsleden dat de klachten zijn afgenomen omdat de mensen het klagen moe zijn. Het streven van de gemeente Rotterdam is om nog voor de zomer een bewonersbijeenkomst voor Hoekenezen te houden waar de luchtkwaliteit centraal staat. Dat heeft wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen, Chantal Zeegers toegezegd tijdens haar bezoek aan de dorpsraad van maandag 13 maart. De twee kolenverwerkers (EMO en EECV) presenteren dan wat zij de afgelopen anderhalf jaar hebben gedaan om luchtverontreiniging te voorkomen. Anneke van der Meijs (VVD) stelt de vraag of er tijdens de informatiebijeenkomst ook een opsomming gemaakt kan worden van wat er allemaal in de lucht zit van Hoek van Holland. Een vertegenwoordiger van DCMR Milieudienst Rijnmond geeft aan cijfers bekend te kunnen maken van andere (fijn)stoffen die in de Hoekse lucht zitten. Hiervoor wordt onder andere het meetnet van DCMR gebruikt maar ook de Gemeentepeiler van de gemeente Rotterdam wordt ingezet om de kwaliteit van de lucht in kaart te brengen. Ten slotte is het de bedoeling dat ook de GGD tijdens de bijeenkomst aanwezig is om burgervragen te beantwoorden. Binnenvaartschepen met een vloeibare restlading (zoals benzeen) moeten hun tanks ontgassen voordat een volgende lading getransporteerd mag worden. Benzeen is een brandbare stof die schadelijk is voor de gezondheid. Porthos ontwikkelt een project waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Porthos staat voor Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage…..” (Bron: https://wos.nl/nieuws/artikel/luchtkwaliteit-in-de-hoek-zichtbaar-beter-dorpsraad-toch-niet-gerust)

Een gedachte over “Luchtkwaliteit in de Hoek zichtbaar beter; dorpsraad toch niet gerust

Reacties zijn gesloten.