Luchtkwaliteit in Nederland

“…..Meeste draagvlak voor verminderen uitstoot verkeer en luchtvaart. Nederlanders vinden het belangrijk om de luchtkwaliteit te verbeteren en de helft ziet dit als gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid en samenleving. De meeste steun is er voor maatregelen om uitstoot van het verkeer en van de luchtvaart te verminderen, het minst voor vermindering van veeteelt en houtstook. Dat blijkt uit draagvlakonderzoek dat I&O Research uitvoerde in opdracht van het Longfonds. De meeste Nederlanders vinden de luchtkwaliteit in Nederland belangrijk (85%). Desalniettemin heeft een meerderheid niet veel tot weinig kennis hierover en maakt minder dan de helft (46%) zich zorgen over de luchtkwaliteit in Nederland. Men maakt zich nog minder zorgen over de luchtkwaliteit in hun eigen woonplaats of woonwijk (34%). De luchtkwaliteit dichtbij huis wordt dan ook hoger beoordeeld dan in Nederland. Toch vindt driekwart van de Nederlanders het belangrijk dat de luchtkwaliteit in hun land verbetert. Het verbeteren van de luchtkwaliteit is volgens de helft een gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid én de samenleving. Bijna vier op de tien (38%) vindt het een verantwoordelijkheid van met name de overheid. De verschillende maatregelen om luchtkwaliteit te verbeteren, onder andere op het gebied van verkeer, veeteelt, luchtvaart en houtstook, worden door een (kleine) meerderheid van de Nederlanders gesteund. De meeste steun is er voor goedkoper openbaar vervoer (85%). Daarnaast kunnen andere maatregelen om uitstoot van het verkeer te verminderen en maatregelen om het vliegverkeer te verminderen, op relatief veel steun rekenen. Zo steunt driekwart de maatregel om het aantal vluchten niet uit te breiden (73%). Maatregelen die minder populair zijn, zijn met name gericht op het verminderen van veeteelt en het verminderen van houtstook (veroorzaakt door bijvoorbeeld een vuurkorf, houtkachels en de barbecue). Deel Nederlanders zegt minder te vliegen, vlees te eten en auto te rijden voor de luchtkwaliteit. Het gedrag aanpassen voor een betere luchtkwaliteit, zegt een deel van de Nederlanders al te doen. Nederlanders zeggen vaker te lopen of de fiets te pakken (71%), gevolgd door minder vliegen (56%), minder vlees eten (52%) en minder autorijden (52%). Minder vlees eten stuit op relatief veel weerstand: 18 procent is hiertoe niet bereid. Nederlanders kunnen met name gestimuleerd worden om hun gedrag aan te passen door financiële prikkels (als het geld zou besparen) en door het gewenste gedrag makkelijker te maken. Klik hier voor de factsheet ‘Gezonde Lucht’. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een online vragenlijst. De dataverzameling vond plaats in juni 2022. In totaal vulden 1.249 respondenten de vragenlijst volledig in. De data zijn gewogen op geslacht, leeftijd en opleidingsniveau zodat de uitkomsten op deze kenmerken representatief zijn voor de volwassen Nederlandse bevolking…..” (Bron: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/io-research/luchtkwaliteit-nederland)