Luchtkwaliteit Limburg voldoet nog niet

De luchtkwaliteit verbeterde afgelopen jaren , maar voldoet nog niet aan de normen van de WHO. Ook niet in Limburg.

De uitstoot van stikstofdioxiden en fijnstof in Nederland nam afgelopen dertig jaar flink af. De luchtkwaliteit verbeterde afgelopen jaren , maar voldoet nog niet aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ook niet in Limburg. De huidige luchtverontreiniging in Limburg veroorzaakt nog steeds schade aan de gezondheid. Er zijn daarom meer maatregelen nodig om de luchtkwaliteit in Limburg verder te verbeteren, concluderen de Limburgse GGD’en. Zo worden gemeenten geadviseerd mee te doen met het Schone Lucht Akkoord. Maar ook bedrijven en burgers kunnen bijdragen aan een gezondere lucht. Gezonde lucht is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

De gezondheidseffecten door luchtverontreiniging
GGD Zuid Limburg en GGD Limburg-Noord onderzochten de effecten van de luchtkwaliteit in Limburg op de gezondheid van de inwoners van Limburg. Ze keken daarvoor naar de luchtkwaliteit in 2019.

De luchtverontreiniging heeft flinke gevolgen voor de gezondheid van de inwoners van Limburg. Het is te vergelijken met het passief meeroken van ruim 4 sigaretten per dag. Luchtverontreiniging veroorzaakt bijvoorbeeld astma en longkanker. Inwoners van Limburg leven gemiddeld bijna 11 maanden korter door de luchtverontreiniging.

Belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging
De luchtkwaliteit verschilt binnen de provincie. Zo is de blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen in Noord-Limburg het hoogst en in Zuid-Limburg het laagst. Wegverkeer, industrie, landbouw en houtstook zijn de belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging.

GGD’en roepen gemeenten op extra maatregelen te nemen
De Limburgse GGD’en roepen gemeenten en provincie op om het belang van het verbeteren van de luchtkwaliteit voorop te blijven stellen in beleid. Een lagere blootstelling aan luchtverontreiniging levert altijd gezondheidswinst op. Daarom zijn bronmaatregelen om de luchtverontreiniging te verminderen belangrijk.

(Bron:https://www.ggdzl.nl/nieuws/nieuwsitem/article/luchtkwaliteit-limburg-voldoet-nog-niet/)

3 gedachten over “Luchtkwaliteit Limburg voldoet nog niet

Reacties zijn gesloten.