Luchtkwaliteit was in 2022 iets slechter dan in 2021

“…..In 2022 voldeed de luchtkwaliteit in Nederland bijna overal aan de Europese grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof op leefniveau. Deze concentraties waren iets hoger dan in de coronajaren 2020 en 2021. Op 2 locaties was er een overschrijding van de grenswaarden door wegverkeer. Verder is in 2022 op een paar woonlocaties in gebieden met intensieve veehouderijen de grenswaarde voor fijnstof overschreden. Dit blijkt uit het monitoringsrapport 2022 van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. De Europese richtlijn stelt dat de luchtkwaliteit moet worden getoetst op plekken waar mensen blootgesteld kunnen worden aan te hoge concentraties stikstofdioxide en fijnstof. Als de concentraties hoger zijn dan de grenswaarden, dan moet de lokale overheid maatregelen nemen om dit op te lossen.  Op een klein stuk weg in Rotterdam werd de grenswaarde voor stikstofdioxide overschreden. In Velsen was een klein stuk weg met een overschrijding voor fijnstof. Er waren vorig jaar 14 toetspunten met een overschrijding van de grenswaarde voor de concentratie fijnstof vanuit de veehouderij. Die overschrijdingen worden toegeschreven aan 9 veehouderijbedrijven die daar een belangrijke bijdrage aan leverden. Deze bedrijven zijn gevestigd in Nederweert, Asten, Someren en Wierden. In 2022 waren de concentraties van stikstofdioxiden en fijnstof iets hoger dan tijdens de coronajaren 2020 en 2021. Door het einde van de coronamaatregelen in 2022 was er meer verkeer en economische activiteit. Dit zorgde voor meer uitstoot. De concentraties waren in 2022 wel lager dan in 2019. De verwachting is dat de luchtkwaliteit de komende jaren geleidelijk verder verbetert. Verkeer, industrie en veehouderij zullen naar verwachting minder stikstofdioxide en fijnstof uitstoten. Elk jaar worden bijvoorbeeld oudere auto’s vervangen door nieuwe en schonere auto’s. De Europese Unie onderhandelt op dit moment over de herziening van de Europese richtlijn luchtkwaliteit. Dit zal tot nieuwe grenswaarden leiden. Het is nog niet precies bekend hoe hoog de waarden zullen zijn en wanneer deze ingaan. Het RIVM monitort het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, samen met het Informatiepunt Leefomgeving. In dit programma werkt de Rijksoverheid samen met decentrale overheden om overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit op te lossen. …..” (Bron: https://www.groeneruimte.nl/nieuws/253104/)