Luchtkwaliteit zal vaker als slecht beoordeeld worden door nieuwe WHO-waarden

“….De Belgische luchtkwaliteitsindex (BelAQI) wordt aangepast aan de strengere advieswaarden die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO hanteert. Daardoor zal de luchtkwaliteit vaker slechter beoordeeld worden dan met de huidige index. Dat hebben Ircel, de intergewestelijke cel voor het leefmilieu en de drie gewestelijke milieumaatschappijen dinsdag meegedeeld. De BelAQI-index geeft in één getal aan hoe goed of slecht de luchtkwaliteit uur per uur is, op basis van de hoeveelheid fijn stof, stikstofoxide en ozon. De index gaat van 1 – een uitstekende luchtkwaliteit – tot 10 – een “uitermate slechte” luchtkwaliteit. De index is nu nog gebaseerd op advieswaarden die dateren van 2005, maar vanaf november wordt hij aangepast aan de advieswaarden die de WHO in september 2021 lanceerde voor fijn stof, stikstofoxide en ozon. De nieuwe waarden zijn strenger, omdat de WHO “op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten schat dat nadelige gezondheidseffecten van luchtvervuiling zich voordoen bij lagere concentraties dan eerder werd ingeschat”, zo staat in een persbericht van Ircel. Die strengere waarden hebben ook gevolgen voor de Belgische luchtkwaliteitsindex. “In vergelijking met de oude BelAQI-index zullen er meer dagen voorkomen met een hogere (slechtere) beoordeling”, zegt ook de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op haar website. De milieumaatschappijen benadrukken dat de luchtkwaliteit op zich er niet op achteruitgaat. “Integendeel, we stellen vast dat de luchtkwaliteit al verschillende decennia verbetert”, luidt het. “Het betekent wel dat het gezondheidsrisico bij gelijke concentraties nu hoger wordt ingeschat dan voorheen.”…..” (Bron: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20221025_94764860)

2 gedachten over “Luchtkwaliteit zal vaker als slecht beoordeeld worden door nieuwe WHO-waarden

Reacties zijn gesloten.