Meer meldingen houtstookoverlast in 2022

“…..In 2022 ontving de GGD Amsterdam 324 meldingen van overlast door houtstook. Dat zijn er meer dan in 2021. Toen ging het om 234 meldingen. Meldingen uit Weesp werden toen nog niet meegeteld, maar die verklaren niet de hele toename. De meldingen komen uit de hele stad, maar de meeste meldingen zijn afkomstig uit IJburg. De meldingen zijn samengevoegd per postcodegebied. De 324 meldingen die we in 2022 ontvingen komen uit 97 verschillende postcodegebieden. Wat opvalt, is dat 37% van de meldingen uit IJburg kwam . Van deze meldingen waren er zelfs 48 afkomstig van één adres. De meldingen van bewoners zijn belangrijk om de overlast door houtstook in Amsterdam in beeld te brengen. De GGD brengt in kaart hoeveel meldingen er zijn, waar de meeste meldingen zijn en adviseert het bestuur hierover. Meldingen over houtrookoverlast zijn er het hele jaar, maar de meeste meldingen zijn in de koudere maanden. Bijna 80% van de meldingen werd gedaan in de periode tussen oktober en maart. Deze meldingen gaan vooral over houtkachels en open haarden. Meldingen die in de warmere maanden binnenkwamen, gaan over overlast over vuurkorven, barbecueën en terrashaarden. Op dagen dat de stookwijzer adviseerde om niet te stoken, werd vaak toch wordt gestookt. Dat zorgde voor overlast. Maar ook op dagen dat de stookwijzer aangaf dat er wel gestookt kon worden (code blauw), hebben mensen overlast ervaren. Het gaat dan vooral om klachten over rook in woonkamers en slaapkamers. Sommige melders gaven aan dat zij alle ramen en ventilatieroosters dicht moesten doen om de rook buiten te houden. De uitlaat van de pijp van een houtkachel die is geplaatst vlak bij leefruimtes van buren werd vaak genoemd als boosdoener. Maar ook het stoken in vuurkorven in binnentuinen en stokende woonboten zorgden voor overlast. Bewoners die overlast ervoeren van de houtrook, meldden ook gezondheidsklachten. Het ging vooral om klachten over astma, benauwdheid, hoofdpijn, misselijkheid en brandende en tranende ogen als gevolg van de rook. Houtrook is schadelijk voor de gezondheid van iedereen, bleek uit Nederlands onderzoek. Vooral mensen met een longziekte, ouderen en kinderen zijn kwetsbaar voor de rook van een houtvuur of barbecue. Het inademen van houtrook kan directe klachten van de luchtwegen geven. De stoffen in de rook kunnen leiden tot hart- en vaatziekten en longziekten, waaronder longkanker. Houtstook is landelijk de grootste bron van fijnstof. Het aantal meldingen over hinder van fijnstof groeit in Amsterdam. De gemeente werkt daarom aan een plan om de hinder van houtrook terug te dringen. Wil je meer weten over houtstook, alternatieven, gezondheidsrisico’s en wat je kunt doen bij overlast? Het grootste deel van de houtstookmeldingen is afkomstig van de stookwijzer. De stookwijzer adviseert op welke dagen er beter geen hout gestookt kan worden en waar ook overlast gemeld kan worden. Een kleiner deel van de meldingen is afkomstig van bewoners die rechtstreeks contact met de GGD Amsterdam hebben opgenomen……” (Bron: https://www.ggd.amsterdam.nl/nieuws/meldingen-houtstookoverlast-2022/)