Mensen met een longziekte blijven gezondheidsklachten door luchtvervuiling houden

“…..Mensen met luchtwegaandoeningen zoals astma en COPD lopen nog steeds risico op gezondheidsklachten door luchtverontreiniging, ondanks de goede voornemens en getroffen maatregelen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De Nivel Longmonitor laat zien dat mensen met longklachten geen verbeteringen ervaren en vinden dat de regering hier onvoldoende aan doet. Om de gezondheidsklachten als gevolg van luchtvervuiling te verminderen bij mensen met een longziekte, blijven inspanningen nodig om de uitstoot uit verschillende bronnen, zoals houtstook, vuurwerk en verkeer, te verminderen. Onderzoek met de Nivel Longmonitor laat al jaren zien dat luchtvervuiling bij twee derde of meer van de mensen met een longziekte tot meer gezondheidsklachten leidt. Het gaat om klachten als kortademigheid, benauwdheid, hoesten, geprikkelde slijmvliezen en longaanvallen. Sommige mensen met een longziekte gebruiken als gevolg hiervan meer medicijnen….” (Bron:https://www.nivel.nl/nl/nieuws/mensen-met-een-longziekte-blijven-gezondheidsklachten-door-luchtvervuiling-houden)

2 gedachten over “Mensen met een longziekte blijven gezondheidsklachten door luchtvervuiling houden

Reacties zijn gesloten.