Metingen luchtverontreiniging 2022 door verkeer in Purmerend onder landelijk gemiddelde

“…..In 2020 is Purmerend gestart met het meten van de luchtkwaliteit. Daarvoor werden er eind 2019 in Purmerend door de GGD zogenaamde palmbuisjes op tien strategische locaties opgehangen. Vandaag zijn de gegevens uit 2022 binnengekomen. Uit deze gegevens blijkt dat de luchtkwaliteit in Purmerend onder de landelijke norm ligt, net zoals in de twee jaren daarvoor. De metingen hebben betrekking op het zogenaamde stikstofgehalte (NO2). Stikstofdioxide (NO2) is een gas dat in Nederland voor een groot gedeelte door het autoverkeer wordt geproduceerd. Het is daarom een belangrijke indicator voor de luchtverontreiniging door verkeer. “We zetten ons in voor een stad waar iedereen fijn en gezond kan leven. Door inzichtelijk te maken hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in Purmerend, kunnen we eventueel maatregelen nemen als blijkt dat dat nodig is.”, gaf de gemeente Purmerend aan bij het begin van de metingen in 2020. Uit de metingen blijkt dat op alle locaties het jaargemiddelde NO2 over 2022 voldoet aan de landelijke gestelde grenswaarde van 40 μg/m3. Op de locatie ‘Gedempte Where/Oude Vismarkt’ wordt al drie jaar op een rij het hoogste jaargemiddelde gemeten. Het jaargemiddelde welke de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert is echter 10 μg/m3. Als we dat advies volgen dan ligt Purmerend daar ruim boven en hebben we nog wat te doen voor we echt frisse lucht kunnen happen….” (Bron: https://regiopurmerend.nl/2023/04/06/metingen-luchtverontreiniging-2022-door-verkeer-in-purmerend-onder-landelijk-gemiddelde/)