Minder luchtvervuiling zorgt ook voor minder mist

Vroeger (vóór 1980) was het vaker mistig omdat toen de luchtkwaliteit slechter was. Aangezien het terugdringen van de luchtvervuiling steeds moeilijker wordt verwachten experts dat het aantal mistdagen in de toekomst veel minder snel zal dalen. Over dit thema is al veel onderzoek gedaan & geschreven, o.a. door: Vautard, R., P. Yiou en G.J. van Oldenborgh, “Decline of fog, mist and haze in Europe during the last 30 years”.

Hoe ontstaat mist eigenlijk? 
Als de luchtvochtigheid hoog is werken stofdeeltjes als condensatiekernen: de vorming van een mistdruppeltje begint als water zich afzet op een ‘deeltje’, zonder het deeltje kan zich geen druppel vormen. Hoe meer luchtvervuiling, hoe makkelijker de druppeltjes zich vormen. Door de lage massa kunnen de druppeltjes (#aerosols) lang blijven hangen, zeker als het niet waait.

Luchtvervuiling is echter niet de enige factor die mistvorming beïnvloedt. Ook het weertype is van invloed. Mist ontstaat bij lage windsnelheden als het koud is.
Op dagen met mist blijft het vaak lang kil, omdat de zonnestraling de grond niet bereikt maar wordt teruggekaatst door de witte bovenkant. Anderzijds ontstaat mist juist als het koud is.
De afname van mist door de afname van de luchtvervuiling heeft dus een ook lichte extra temperatuurstijging overdag opgeleverd, bovenop het broeikaseffect.

Voor de toekomst verwachten experts van het KNMI een veel langzamere afname van mist, nevel en heiigheid. Het wordt steeds moeilijker de lucht schoner te krijgen. Wel verwachten de experts op grond van modelstudies dat de winters steeds meer door westenwind gedomineerd zullen worden, wat een verdere kleine afname zal geven in Nederland. Enerzijds door de aanvoer van schonere lucht, anderzijds door het minder vaak voorkomen van heldere koude nachten met weinig wind.

Viridi Air heeft allesbehalve een mistige visie op de toekomst.
Wij zijn heel helder met ons doel: minder luchtvervuiling in de binnen- en buitenlucht voor de gezondheid en het klimaat.
Is jouw doelstelling ook zo zuiver geformuleerd?

luchtvervuiling en mist