Minder uitstoot van benzeen en PAK’s door asfaltcentrales

“….De twee asfaltcentrales die onder controle staan van de provincie Zuid-Holland stoten minder benzeen en PAK’s uit. PAK staat voor Polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Dat blijkt uit metingen die zijn beoordeeld door de milieudiensten in Zuid-Holland: DCMR Milieudienst Rijnmond en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Omdat het Rijk de uitstooteisen voor asfaltcentrales heeft aangescherpt, voldeden veel van deze fabrieken niet meer aan de normen. Dat gold op een aantal punten ook voor de twee centrales waar de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk is voor de vergunningverlening: asfaltcentrale Hoogblokland in de gemeente Molenlanden en de Asfaltproductie Rotterdam Rijnmond in de gemeente Rotterdam. De provincie heeft de omgevingsvergunningen aangescherpt en de bedrijven zelf hebben productieprocessen en -technieken verbeterd. Hierdoor valt hun uitstoot weer binnen de normen. De omgevingsdiensten DCMR en OZHZ blijven namens de provincie inspecties uitvoeren bij de asfaltcentrales om te controleren of zij ook de komende tijd voldoen aan de nieuwe, scherpere eisen voor uitstoot. Waar nodig treden zij handhavend op. Hun kennis en ervaringen delen zij landelijk via Omgevingsdienst NL. Samen zorgen we hiermee voor een gezonde en veilige leefomgeving. Wilt u meer weten over de provinciale taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving? Bekijk dan onze videoserie hierover…..” (Bron: https://www.dcmr.nl/actueel/nieuws/minder-uitstoot-van-benzeen-en-paks-door-asfaltcentrales)