MVO op de agenda

“…..Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is natuurlijk nooit van de agenda verdwenen. Sturing geven aan een bedrijf door op het juiste moment de juiste keuzes te maken heeft ook betrekking op MVO. Bedrijven gaan MVO zien als de stip op de horizon waar naartoe gewerkt wordt. Belangrijke motivatoren hiervoor zijn de wettelijke eisen tot verduurzamen, klanteisen en MVO als onderscheidend vermogen, nu steeds meer bedrijven al voldoen aan de ‘basiseisen’ zoals Kwaliteit- Arbo- en Milieu. Bedrijven krijgen regelmatig te maken met gedragscodes rond mensenrechten, anti-corruptie, ethiek, etc. Om aan te tonen dat een onafhankelijke beoordeling heeft plaatsgevonden, groeit de vraag naar MVO-certificering. Dan is het belangrijk om de stap te zetten naar aantoonbaar MVO om greenwashing te voorkomen. Niet alleen mooie praatjes, maar daad bij woord voegen en onafhankelijke partijen betrekken om de MVO-prestaties te verankeren. Onze bedrijfstak kent een maatwerk MVO-Grafimedianorm. Deze norm kent 4 verschillende niveaus. Het eerste is gebaseerd op de NEN-zelfverklaring en is een goede spiegel om de MVO-inspanningen te laten toetsen. Veel bedrijven zijn wel actief, maar kennen onvoldoende structuur om dit aan te tonen. Met het groeimodel in de MVO-Grafimedianorm bieden we bedrijven een duidelijk groeipad naar een volwaardig, gestructureerd MVO-systeem…..” (Bron: https://printmatters.nl/nieuws/2024/01/18/mvo-op-de-agenda)