Na enorme hoeveelheid kankerverwekkende stoffen rond Schiphol, vraagt Bond Beter Leefmilieu onderzoek rond Zaventem

“…..Op en rond de Nederlandse luchthaven van Schiphol overschrijdt de uitstoot van kankerverwekkende stoffen vele keren de grenswaarden voor industriële bedrijven. Dat toont nieuw onderzoek. Bond Beter Leefmilieu vreest een erg gelijkaardige gezondheidsimpact in Zaventem en vraagt een onderzoek. Op en rond Schiphol komen door de vliegtuigen die er stijgen en landen honderden tot duizenden keer meer kankerverwekkende vluchtige stoffen in de atmosfeer terecht dan is toegestaan bij industriële bedrijven. In opdracht van de Nederlandse regering ging onderzoeksinstituut TNO de uitstoot per uur na voor acht types van die stoffen. Uit de berekeningen blijkt dat de uitstoot door het vliegverkeer voor zeven van die acht stoffen honderd tot drieduizend keer hoger ligt dan de geldende normen voor de industrie. Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de bewonersgroepen rond de luchthaven van Zaventem concluderen dat de uitstoot van die kankerverwekkende stoffen dus ook in de buurt van onze nationale luchthaven erg groot zou kunnen zijn, met een ernstige gezondheidsimpact als gevolg. “De uitstootcijfers door de vliegtuigen zijn niet een-op-een te vergelijken met de uitstootcijfers door de industrie”, zegt Jasper Wouters van BBL. “Wat door de bewegende vliegtuigen wordt uitgestoten, wordt over een grotere oppervlakte verspreid dan bij een stilstaande schouw. Dat betekent meer verdunning, maar ook dat meer mensen blootgesteld worden aan deze stoffen. De uitstoot is bovendien het grootst wanneer de vliegtuigen stilstaan, rijden of dalen, waardoor ook de werknemers van de luchthaven ernstige gezondheidsrisico’s lopen.” Naar aanleiding van het nieuws uit Nederland vragen BBL en de bewonersgroepen dan ook dat minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) “dringend laat onderzoeken of de gezondheid van de omwonenden en werknemers op en rond Brussels Airport op het spel staat”, zo melden ze in een persbericht. “We willen weten hoe het zit met de uitstoot en concentraties van deze kankerverwekkende stoffen op en rond Brussels Airport, welke gezondheidsrisico’s de werknemers en omwonenden lopen en welke maatregelen op korte termijn mogelijk zijn om de uitstoot en blootstelling terug te dringen”, zegt Wouters. “De overheid heeft de plicht de omwonenden en de werknemers te informeren over en te beschermen tegen de eventuele gezondheidsrisico’s die ze lopen.” Uit een studie in opdracht van Bond Beter Leefmilieu bleek eerder deze week al dat de vluchten op Brussels Airport hinder veroorzaken bij 220.000 omwonenden. De kosten van de gezondheidsschade zouden oplopen tot meer dan 1 miljard euro per jaar…..” (Bron: https://www.demorgen.be/nieuws/na-enorme-hoeveelheid-kankerverwekkende-stoffen-rond-schiphol-vraagt-bond-beter-leefmilieu-onderzoek-rond-zaventem~bdcbb6dc/)