Natuurvoordelen van Groen

“……de gemeente zet sterk in op het ontstenen van openbare ruimtes, meer groen en biodiversiteit en ecologisch beheer van het bestaande groen. Dat zijn prachtige plannen en belangrijk, want een zo groen mogelijke tuin en groene ruimtes in onze gemeente hebben vele natuurvoordelen. Een groene tuin of groene ruimtes in onze gemeente zorgen op verschillende manieren voor belangrijke natuurvoordelen. Planten hebben in de eerste plaats een verkoelend effect, omdat ze schaduw geven en water verdampen, wat ook voor verkoeling zorgt. Ze beperken de zonnestraling op de bodem, waardoor de opwarming minder is. Planten halen vervuiling uit de lucht. Hoe groter het bladoppervlak, hoe sterker het luchtzuiverende effect. Fijnstof van het verkeer wordt eveneens door bomen en planten gevangen en afgevoerd. Zowel planten als ook een humusrijke bodem met veel plantenresten houden water vast, waardoor regenwater minder snel in het riool verdwijnt en we minder problemen met wateroverlast hebben. Bomen en planten halen broeikasgas koolstofdioxide (CO2) uit de lucht en houden het vast. Voor het vastleggen van CO2 in de bodem is een gezond en gevarieerd wortelgestel van belang. Micro-organismen doen het dan goed. Veel verschillende planten (m.n. inheemse) doen dus wonderen. Met biodiversiteit bedoelt men een grote verscheidenheid aan planten en dieren, die nodig zijn om ecosystemen in stand te houden. Wereldwijd staat de biodiversiteit onder druk en daarmee een robuuste natuur en een goede voedselvoorziening. In een tuin met veel verschillende planten, een gelaagde structuur in de beplanting en een gezonde bodem, vinden insecten, wormen en vlinders hun weg en vinden vogels voldoende voedsel. Als we de populatie bijen, hommels, boktorren en andere bestuivers op peil houden, blijven veel fruitbomen voor een goede oogst zorgen. Tenslotte zorgt groen voor ontspanning en een beter leefklimaat. We worden er gewoon een beetje gelukkiger van…..” (Bron: https://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/algemeen/143972/-doen-met-groen-natuurvoordelen-van-groen)