Nederland heeft geen bio-industrie

“…Afgelopen week werd in de Tweede Kamer een bijzondere motie aangenomen. Deze was ingediend door Tjeerd de Groot van D66. “De motie verzoekt de regering de bio-industrie op een zo kort mogelijke termijn uit te faseren en over te gaan tot een dierwaardige veehouderij, met als basis het familiebedrijf.” Ondanks dat de motie werd ontraden door het kabinet, kreeg deze steun van SP, GroenLinks/PvdA, PvdD, DENK, Volt, D66 en PVV. Daarmee kreeg deze motie een meerderheid. De Kamer wordt op haar wenken bediend. Er bestaat namelijk geen bio-industrie in Nederland. De veehouderijen betreffen al familiebedrijven. Onze boerenfamilies wachten met smart op het nieuwe kabinet om mee samen te werken aan een duurzame toekomst. Deze motie was er duidelijk een voor de bühne, bedoeld om te polariseren voor eigen politiek gewin. Met deugdelijk landsbestuur en oog voor de samenleving – wat taken zouden moeten zijn van Den Haag – heeft het niets van doen. We hebben in Nederland de beste boeren en voedselproducenten ter wereld. Een grote meerderheid van de achterban van de partijen die voor deze motie stemden, eet vlees en heeft vertrouwen in de manier waarop dat in Nederland gebeurt. Dat blijkt uit onderzoek uit 2022. Onlangs is dit onderzoek herhaald. Binnenkort verschijnen de resultaten daarvan. POV zal partijen dan inzicht geven in de mening van hun achterban….” (Bron: https://www.pluimveebedrijf.nl/duurzaam-ondernemen/nederland-heeft-geen-bio-industrie/)