Nederlander: de luchtkwaliteit is verslechterd en het vergt een gezamenlijke aanpak

“…..In Nederland vindt 58% (t.o.v. 47% EU) dat de luchtkwaliteit is verslechterd in de afgelopen 10 jaar. Ook vindt een meerderheid dat de industrie, overheid en werkgevers meer moeten doen voor een betere luchtkwaliteit. Dit staat in de vandaag verschenen Eurobarometer, de Europese opiniepeiler. Deze keer is het een speciale editie over de houding van de Europeanen t.o.v. de luchtkwaliteit. Over de rol van verschillende actoren bij een betere luchtkwaliteit zijn dit de antwoorden: 91 % van de Nederlandse respondenten zien een rol weggelegd voor grote industriële installaties. Het EU-gemiddelde is 73%. 83% van de Nederlanders vinden dat producenten van op fossiele brandstoffen gebaseerde energie er een rol bij spelen. Het EU-gemiddelde is 66%. 87% van de Nederlanders vindt dat de overheid meer moet doen. Het EU-gemiddelde is 60%. Op het vlak van gezondheid vindt 47% van de Nederlanders dat ademhalingsziekten zoals longziekten een gevolg zijn van luchtverontreiniging. Dat is lager dan het EU-gemiddelde van 55%. Aanpakken op mondiaal of Europees niveau. Net als de meeste Europeanen vinden de Nederlanders dat de problemen rondom slechte luchtkwaliteit een gezamenlijke aanpak vergen op mondiaal of op Europees niveau. Nieuwe normen komen eraan. Om verontreiniging tot nul terug te dringen komt de Europese Commissie met een voorstel om de huidige EU-normen voor luchtkwaliteit te herzien. Dit is de volgende stap naar een klimaatneutraal continent…..” (Bron: https://netherlands.representation.ec.europa.eu/nieuws/nederlander-de-luchtkwaliteit-verslechterd-en-het-vergt-een-gezamenlijke-aanpak-2022-10-24_nl)

2 gedachten over “Nederlander: de luchtkwaliteit is verslechterd en het vergt een gezamenlijke aanpak

Reacties zijn gesloten.