Nederlandse doorbraak in betaalbare en snelle afvang van CO2 uit de lucht

“…..Het Nederlandse Carbyon heeft naar eigen zeggen een doorbraak bereikt in het betaalbaar verwijderen van CO2 uit de lucht. Direct Air Capture (DAC) wordt gezien als een noodzakelijke, maar kostbare technologie om koolstof uit de atmosfeer te halen en zo het broeikaseffect te verminderen. Eén van de grote uitdagingen van DAC-technologieën is dat het proces om CO2 uit de lucht te vangen bijzonder traag loopt. De meest gebruikte materialen hebben uren de tijd nodig om CO2 aan zich te binden. Carbyon ontwikkelde een nieuw soort materiaal dat dit proces kan verkorten tot enkele minuten. Een kilo Carbyon-materiaal kan gedurende een jaar 5 ton CO2 opvangen. En die tijdwinst betekent dat de kosten van deze CO2-afvangtechnologie ook drastisch omlaag gaan. Carbyon verwacht dat de aanschafprijs van zijn machine (CAPEX) omgerekend 50 dollar (45 euro) per afgevangen ton CO2 kost. Bij deze CAPEX moeten vervolgens nog de operationele energiekosten opgeteld worden om tot een totale kostprijs per afgevangen ton CO2 te komen. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) publiceerde in 2022 zijn verwachtingen voor de potentie van DAC. Met de stand der techniek van een jaar geleden schatte het IEA dat een grote DAC-fabriek in staat moet zijn om een kostprijs van 114 tot 305 euro per ton afgevangen CO2 te halen. Volgens ratingsbureau BeZero Carbon wordt DAC een biljoenenindustrie. Maar kan DAC-technologie ook een wezenlijke bijdrage leveren aan de wereldwijde klimaatambities? Change Inc. vroeg twee experts het hemd van het lijf. Met een CAPEX van 50 dollar per ton CO2 is Carbyon in ieder geval goed op weg om de totale kosten van DAC binnen de perken te houden. Ruim een jaar geleden sprak Change Inc. al met Hans de Neve, oprichter van Carbyon. Over de doelstellingen van Carbyon zei hij toen: “Momenteel kost het 500 tot 700 euro om één ton CO2 af te vangen. Dat zou naar 50 tot 100 per ton moeten om het op grote schaal te kunnen toepassen.” De kostprijs van het afvangen van CO2 hangt voor een groot deel samen met de hoeveelheid energie die het proces nodig heeft. Aanvankelijk had de techniek van Carbyon te maken met schade door waterabsorptie, waardoor het proces een hogere energievraag had. Maar de recente doorbraak heeft geresulteerd in veel minder wateropname, waardoor de energievraag beperkt blijft tot 2.500 kilowattuur per ton CO2. In het eerdere interview gaf De Neve aan dat die prijs ‘sowieso richting de 1.000 kilowattuur per ton moet om de businesscase interessant te maken.’ DAC-technologie kan in principe overal op de wereld worden toegepast. Maar de businesscase wordt interessanter op plekken waar makkelijk en goedkoop hernieuwbare energie kan worden opgewekt, bijvoorbeeld met veel zonne- en windparken, zoals Australië, Tasmanië en het zuiden van Chili. “Onze onvermoeibare confrontatie met de natuurwetten van Moeder Natuur heeft ons eindelijk inzicht gegeven in hoe we deze puzzel kunnen oplossen”, zegt De Neve nu in een persbericht. “Dit is een belangrijke teamprestatie; 2.500 kilowattuur per ton is een uitdagende mijlpaal voor elke DAC-technologie. Door dit aan te tonen met een volledig elektrische, low-CAPEX-technologie, bevindt Carbyon zich in pole position om het doel van 100 dollar (90 euro, red.) per ton te bereiken, waar de markt naar op zoek is. Niets kan ons nu nog tegenhouden.”……” (Bron: https://www.change.inc/circulaire-economie/nederlandse-doorbraak-in-betaalbare-en-snelle-afvang-van-co2-uit-de-lucht-40609)