Nederlandse vinding kan stikstof uit stallen en luchtvervuiling uit schoorstenen halen

“…..Wereldwijd de luchtverontreiniging aanpakken: dat is de missie van de Nederlandse start-up InnoFlex. Met een luchtbehandelingssysteem in de vorm van een buis worden schadelijke gassen afgebroken tot onschadelijke verbindingen, bijvoorbeeld in boerenstallen of in de productiesystemen of schoorstenen van bedrijven. Zo kan het systeem de schadelijke effecten veroorzaakt door ammoniak, methaan en stikstofoxides in de agrarische sector verminderen. Maar ook die van de industrie. Daarnaast kan het conventionele luchtzuiveringssystemen op basis van koolstoffilters vervangen, uitstootgassen van de industrie scheiden en zo de lucht van grote bedrijven zuiveren. Op 15 mei staat InnoFlex met deze uitvinding in de finale van de Philips Innovation Award. Oprichter Kevin Lagarde was al uitvinder van een gepatenteerd systeem om efficiënt laagjes dunne film op elkaar te stapelen. Heel goed bruikbaar in zonnepanelen. Een paar jaar geleden volgde hij het HighTechXL acceleratorprogramma, waar bedrijven als Philips, ASML en ruimtevaartorganisatie ESA bij betrokken zijn. Met die hulp ontwikkelde hij een eigen systeem dat lucht zuivert met behulp van een katalysator en licht, een zogeheten fotokatalytisch systeem. Om hiermee de markt op te gaan richtte hij in december 2020 InnoFlex Technologies op. Dat heeft een eigen kantoor op de High Tech Campus in Eindhoven. Het luchtbehandelingssysteem heeft de vorm van een buis. Daarin zitten flexibele folies met speciaal ontwikkelde coating-lagen en uv-lampen. Als katalysator wordt een kristalstructuur van titaniumdioxide gebruikt: anataas. Titaniumdioxide zet onder invloed van zonlicht schadelijke gassen om in chemische stoffen die minder schadelijk zijn. Als er gassen als ammoniak (NH3), stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide (SO2) of methaan (CH4) door de buis heen geblazen worden, reageren die met de deeltjes in de buis en worden ze afgebroken tot onschadelijke verbindingen zoals water, CO2 of stikstof (N2). “We werken met licht en dus niet met hoge temperaturen. Bij het proces worden de schadelijke componenten in de gassen afgebroken doordat de moleculen uit elkaar worden getrokken naar kleinere bestanddelen. De gassen worden dus niet afgevangen of geabsorbeerd”, legt Lagarde uit. In het lab werkt het systeem goed. Binnenkort wordt de luchtzuivering voor het eerst in de praktijk getest bij een innovatieve boer, waar de buizen aan het plafond van de stal worden gehangen. Door de lucht vol ammoniak in de stal te zuiveren neemt de stikstofuitstoot van de boer af en wordt het dierenwelzijn bevorderd. “De huidige technieken bestaan uit grote compressoren die aan het eind van de stallen staan en vanaf daar de lucht aanzuigen en zuiveren. De dieren zelf hebben daar niet zoveel profijt van. Ons systeem passen we in de stallen toe, zodat ook de dieren in schone lucht staan”, zegt Lagarde. Om ook de industrie op deze oplossing te wijzen, bezocht InnoFlex onlangs samen met andere Nederlandse technologiebedrijven ‘s werelds grootste industriële vakbeurs: de Hannover Messe 2023. Daar ontmoette Lagarde potentiële investeerders en geïnteresseerde bedrijven die het systeem willen gaan aanschaffen. “In de industrie vormen weer andere gassen een probleem”, zegt hij. “Dan gaat het over de uitstoot van stikstofoxides (NOx) en zwaveloxides (SOx), bijvoorbeeld van metaalfabrieken, chemische fabrieken en andere industrieën. Traditioneel gezien gebruiken die koolstoffilters om die gassen af te vangen, maar die zijn niet zo efficiënt en heel duur.” Het systeem van InnoFlex kan in principe bijna 100 procent van alle luchtverontreiniging onschadelijk maken en is veel goedkoper, stelt Lagarde. Het is een modulair systeem dat net zo groot opgezet kan worden als nodig is. Het kan grote hoeveelheden lucht- en gasstromen zuiveren van wel 100.000 kubieke meter per uur. Lagarde: “Het is heel simpel uit te breiden. Dat is gewoon een kwestie van buizen aan elkaar schakelen.” InnoFlex is onder meer in gesprek met een van de grootste bouwbedrijven ter wereld. Dat wil de CO2 die vrijkomt bij de productie van cement en beton omzetten naar andere materialen. Dat kan alleen als de vrijkomende gassen schoon zijn. De techniek van InnoFlex kan die gassen reinigen waardoor hergebruik mogelijk wordt en het bedrijf meer dan alleen zijn CO2-uitstoot en daarmee zijn CO2-tax kan terugdringen. “Aangezien de betonindustrie veel CO2 uitstoot, dragen wij zo ook op een andere manier ook bij aan het terugdringen van klimaatverandering”, zegt Lagarde. In juni moet meer duidelijk zijn over dit project…..”