Niemand heeft het recht om kankerverwekkende stoffen in de woning van een ander te blazen

“…..Eline Wester pleit in de krant van 5 december voor een verbod op roken in appartementencomplexen, omwille van de gezondheid. ‘Blijf af van mijn thuis en mijn levenskeuzen’. Twee jongeren in Valkenburg nemen rustig een sigaretje tijdens de watersnood in Zuid-Limburg, juli 2021. Eline Wester houdt een pleidooi voor een wettelijk rookverbod in appartementencomplexen. Naar schatting hebben 400- tot 500 duizend van de 17 miljoen Nederlanders behoefte aan een rookvrije woonomgeving. Zeker, rookgedrag kan overlast en spanningen veroorzaken. Maar een wettelijk rookverbod voor de wens van dit relatief geringe aantal op de totale bevolking, is zwaar overdreven. Op plaatsen waar veel mensen samenkomen heeft de overheid in het kader van de volksgezondheid al haar verantwoordelijkheid genomen – en daar heeft de roker zich bij neergelegd. De vrijheid om schone lucht in te ademen, moet gaan boven de vrijheid om de lucht te vervuilen, schijft Wester. Waarom pleit zij dan ook niet voor een wettelijk verbod op fossiel gemotoriseerd verkeer in de stedelijke omgeving? Luchtvervuiling door uitlaatgassen is veel grootschaliger dan luchtvervuiling door het roken in de eigen woning en de omgeving daarvan. Zij vormt een ernstige bedreiging van de volksgezondheid van alle stedelingen. Eline Wester schrijft terecht dat burgemeesters roken in woningen heel moeilijk kunnen verbieden via de Wet aanpak woonoverlast. Het staat echter vast dat roken zeer schadelijk is voor de gezondheid van meerokers en ook dat niemand het recht heeft om kankerverwekkende stoffen in de woning van een ander te blazen. Daarom kan een bewoner die overlast van rokende buren heeft zelf een verbodsactie instellen op grond van onrechtmatige daad uit het Burgerlijk Wetboek. Zo’n civiele verbodsactie biedt mensen de mogelijkheid om hun gezondheid te beschermen tegen rokende buren waarmee niet te praten valt. De vereniging Clean Air Nederland zou dergelijke acties kunnen ondersteunen, zodat een rookverbod in en om woningen in geval van overlast kan worden afgedwongen via de rechter. Eline Wester bepleit een verder rookverbod. Meteen overvalt me een aan gruwel grenzend gevoel van onbehagen. Al die kwetsbare longen, die zijn niet ontstaan door rokers van tabak. Die zijn ontstaan in de ongezonde wereld waar we in leven. Vieze lucht door uitstoot en totale onbalans met de natuur. En terwijl ik me met fiets en ov door het leven begeef, mijn huidige energierekening 11 euro per maand is. Ik zo biologisch eet als mijn inkomen me toestaat om zo te trachten in algemeenheid mijn voetafdruk op de aarde te beperken. En ja, ik rook (en blow). En ja, ik weet hoe ongezond dit is, mijn vader stierf toen hij 5 jaar ouder was dan ik nu. Ik accepteer dit als gegeven. Ik wil anderen mijn roken niet opdringen. Als ik gasten verwacht, zet ik vooraf alles open en rook ik op het balkon. Als ik reis rook ik niet, want in bus en trein, op perron, daar zijn anderen, net als in alle openbaar toegankelijke ruimtes. Blijf dus af van mijn thuis, mijn levenskeuzen. Want nog even en ik mag niet eens meer op straat roken, en word ik naast een spoor of snelweg weggemoffeld. En hoe slecht ook, ik voel me er goed bij. Met de aankomende prijsverhogingen op tabak, het uitblijven van een suikertaks en het uitblijven van milieuwinst op elk terrein omdat iedereen zo aan het klagen is over het eigen goed, vind ik het nu wel klaar met dit gezeur over roken uit de eigen schoorsteen. In de Volkskrant schetst Eline Wester (‘Omwille van de gezondheid moeten we roken volledig verbieden in appartementencomplexen’) perfect waarom ik hoop dat de liberalen in dit land nog een tijdje aan de macht blijven. Als we over een eeuw de volledig steriele samenleving hebben bereikt, met 25 miljoen mensen die allemaal 140 jaar worden en gevoed worden door een slangetje, ben ik er gelukkig allang niet meer. Houvast ontleen ik aan haar waanzinnige uitsmijter: ‘Daarom mag de gezonde keuze van de niet-roker niet langer ten koste gaan van de ongezonde keuze van de roker.’ Kijk, daar sluit ik me dan weer van harte bij aan…..” (Bron: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/niemand-heeft-het-recht-om-kankerverwekkende-stoffen-in-de-woning-van-een-ander-te-blazen~bc998756/)

Een gedachte over “Niemand heeft het recht om kankerverwekkende stoffen in de woning van een ander te blazen

Reacties zijn gesloten.