Nieuw filter voor Tata-fabriek: ‘Het is een begin, maar wel te laat’

“….Tata Steel neemt vandaag een nieuwe ontstoffingsinstallatie in gebruik. Het filter, zo groot als een flatgebouw, is hard nodig. De staalfabriek komt nog geregeld in opspraak omdat het bedrijf zich niet aan afspraken houdt rondom de uitstoot van schadelijke stoffen als fijnstof. De installatie moet er nog dit jaar voor zorgen dat een van de Tata-fabrieken hier stukken minder van uitstoot. Door het filter van 80 bij 35 meter moet er 80 procent minder fijnstof, lood en andere zware metalen worden uitgestoten door de pelletfabriek. Dat is de plek waar ijzererts wordt bewerkt tot kleine stukken (pellets) om er later staal van te kunnen maken. Het is een van de zeventien fabrieken op het terrein van Tata Steel. Het filter houdt alleen de schadelijke stoffen tegen van de pelletfabriek; voor de andere productielocaties worden weer andere maatregelen getroffen. Die maatregelen zijn hard nodig. Niet alleen stoot Tata veel fijnstof en giftige metalen uit, de staalfabriek brengt ook meer CO2 en stikstof in de lucht dan welk ander bedrijf ook in Nederland. Er bestaan al jaren zorgen over de gezondheidsrisico’s voor omwonenden van de fabriek. De luchtkwaliteit in de omringende gemeenten is zorgelijk slecht. Uit onderzoek van het RIVM bleek dat bewoners worden blootgesteld aan gevaarlijk hoge concentraties van giftige stoffen en dat zij daardoor sneller ziek worden en gemiddeld 2,5 maand eerder doodgaan. De grote vraag bij omwonenden en andere betrokkenen is nu of dit filter hier tegen gaat helpen. Jaap Venniker van bewonersorganisatie Frisse Wind is positief over de installatie op zich. “Het zorgt ervoor dat er minder lood wordt uitgestoten in deze omgeving. Lood is vooral slecht voor jonge kinderen en hun ontwikkeling.” Tegelijkertijd heeft hij ook nog zo zijn bedenkingen. “Dit is een begin, maar wel een te laat begin. Ze hebben dit filter in 1,5 jaar tijd gebouwd, waarom is dat niet eerder gebeurd? Bovendien hebben ze het niet vrijwillig gedaan, maar omdat er procedures dreigden.” Daar komt bij dat de pelletfabriek niet de enige locatie is die lood uitstoot. Ook de twee kooksfabrieken doen dat, zegt Venniker. In die fabrieken wordt vermalen steenkool verhit, om zo een zuiverdere brandstof te krijgen. Maar die verhitting gaat niet altijd goed, wat stankoverlast veroorzaakt. “Het liefst zou ik willen dat die dichtgaan. De ene volgend jaar al en de tweede in 2030″, aldus Venniker. Dat zou bij beide fabrieken eerder zijn dan Tata zelf voor ogen heeft…..” (Bron: https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/5431358/tata-steel-filter-flatgebouw-minder-uitstoot-staalfabriek)