Nieuw onderzoek: uitstoot vliegverkeer vijf keer dodelijker dan eerder gedacht

“…..Er sterven wereldwijd vijf keer zoveel mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling door de vliegindustrie dan bleek uit eerdere studies. In totaal gaat het ieder jaar om bijna 75.000 mensen die voortijdig aan hun einde komen. Dit blijkt uit een nieuwe studie van het Massachusetts Institute of Technology, een van de beste technische universiteiten ter wereld. De nieuwe cijfers kwamen bovendrijven nadat wetenschappers de gevolgen van de luchtverontreiniging veel preciezer berekenden dan in voorgaande onderzoeken. Met name de hoeveelheid sterfgevallen als gevolg van blootstelling aan ozon uit vliegtuigen blijkt veel hoger te liggen dan tot nu toe werd aangenomen. Voorheen werd dit aantal geschat op 6.800 per jaar, maar nu blijken er maar liefst 53.100 mensen per jaar dodelijk slachtoffer te worden. Dat zijn er 5,6 keer zoveel. De wetenschappers komen tot deze schokkende cijfers omdat ze bestaande modellen fijnmaziger hebben ingezet. Eerdere onderzoeken berekenden de gevolgen in gebieden van 400 bij 400 kilometer, nu is gekeken naar gebieden van 50 bij 50 kilometer. Deze afbeelding geeft de hoeveelheid verbrande kerosine per vierkante kilometer per jaar weer. In West-Europa en aan de Oostkust van de Verenigde Staten gaat het zelfs om 10.000 kilogram per vierkante kilometer per jaar (bron: MIT). Behalve de 53.100 slachtoffers van ozon, overlijden er ook nog eens 21.200 mensen voortijdig als gevolg van blootstelling aan fijnstof (PM2.5)afkomstig uit vliegtuigmotoren. Hier nog weinig aandacht voor ozon. In ons land ontstaat langzamerhand enig besef van de schadelijkheid van het fijnstof, maar wordt nog weinig aandacht geschonken aan de ozon uit vliegtuigen. Terwijl deze stof zo’n tweeënhalf keer zoveel dodelijke slachtoffers veroorzaakt. “De uitstoot van vliegtuigen heeft een aantal unieke kenmerken. Zo is het de enige vorm van transport die contrails achterlaat met een negatief effect op het klimaat dat minstens zo groot is als de uitstoot van CO2. Maar ook de uitstoot van NOx heeft een langdurig negatief effect op de wereldwijde luchtkwaliteit”, aldus het rapport. “Omgerekend in geld blijken de effecten van de vliegindustrie op de luchtkwaliteit ongeveer net zo groot te zijn als de klimaatkosten, inclusief de contrails.” 1200 doden door kerosine Schiphol. Het onderzoek schat het aantal vroegtijdige sterfgevallen op 309 per miljard kilogram verbrande kerosine. Op Schiphol werd in 2019 vier miljard kilogram kerosine verkocht, wat volgens deze studie zou resulteren in ruim 1200 extra doden per jaar. De onderzoekers stellen dat het fijnstof vooral de regio’s rond vliegvelden het zwaarst raakt. De effecten van ozon zijn over een groter gebied schadelijk. In drukbevlogen regio’s als West-Europa en de Amerikaanse oostkust kan de ozonconcentratie in de lucht verdrievoudigen door het vliegverkeer….” (Bron: https://schipholwatch.nl/2023/07/04/nieuw-onderzoek-uitstoot-vliegverkeer-vijf-keer-dodelijker-dan-eerder-gedacht/)