Nieuwe meetronde voor mobiele luchtmeetstations

“……vanaf januari 2023 gaan de mobiele luchtmeetstations van de provincie Noord-Brabant hun 3e meetronde in. Het meetstation dat nu nog in Baarle-Nassau staat, verhuist in januari naar Prinsenbeek (gemeente Breda). De eindrapportage van de metingen in Baarle-Nassau zijn naar verwachting eind januari/begin februari bekend. Het luchtmeetstation gaat naar Prinsenbeek omdat buurtbewoners gevraagd hebben om de luchtkwaliteit te meten vanwege o.a. de nabijgelegen snelweg A16 en diverse spoorlijnen. De metingen in Prinsenbeek zijn ingepland van januari tot juli 2023. De exacte locatie voor plaatsing van het luchtmeetstation wordt op dit moment in overleg met de buurt, de gemeente Breda en de Omgevingsdienst bepaald. Het mobiele meetstation dat nu in de Graspeel in de gemeente Maashorst staat, blijft nog een half jaar langer op locatie tot juli 2023. Hierdoor kan er meer data verzameld worden. In de Graspeel is de concentratie ammoniak, die tot nu toe gemeten is, 2 keer zo hoog in vergelijking met andere luchtmeetstations in soortgelijke landbouwgebieden van het landelijk meetnet luchtkwaliteit (Vredepeel, Wekerom, Zegveld). De tot nu toe gemeten gemiddelde immissieconcentratie ammoniak is circa 24 ug/m3 (microgram per kubieke meter). Door een jaar lang te meten, komen alle windrichtingen aan bod en is nog preciezer te bepalen wat de gemiddelde immissieconcentratie ammoniak is. De gemeten concentratie ammoniak is niet schadelijk voor de volksgezondheid. Wat betreft de gemeten concentraties fijnstof, stikstofdioxide en vluchtige organische stoffen (VOS) zijn er in de Graspeel geen bijzonderheden te zien. De meetgegevens van de mobiele luchtmeetstations zijn voor iedereen te volgen via www.brabantluchtmeet.net Er zit wel een vertraging van 1 tot maximaal 2 uur op het delen van deze gegevens. Dat heeft te maken met het verwerken van de data en het analyseren van de resultaten…..” (Bron: https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/milieu/2022/nieuwe-meetronde-voor-mobiele-luchtmeetstations)