Nieuwe wet maatschappelijk ondernemen (Wvdio) afgeketst

“….Het kabinet blokkeert een wetsvoorstel om maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren. Het voorstel van diverse politieke partijen is in de ogen van het kabinet te streng en er wordt nu gewerkt aan een alternatieve vorm. Dat meldt RTL Nieuws op basis van bronnen bij diverse ministeries. Onder de nieuwe MVO-wet zijn Nederlandse bedrijven verantwoordelijk voor bijvoorbeeld dwangarbeid of milieuvervuiling van partners in het buitenland. Werkgeversorganisaties en individuele bedrijven liepen tegen de nieuwe regels te hoop omdat het de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven zou verzwakken. Ondernemingen in landen die niet zo streng zijn zouden zo veel vrijer kunnen handelen dan Nederlandse bedrijven. Kabinet blokkeert wet. Lobbyisten van grote bedrijven verzetten zich hevig tegen dat voorstel. Zo gaf Boskalis aan te zullen vertrekken uit Nederland als deze wet erdoor zou komen. Het kabinet zwicht voor de kritiek. ‘Als we afspraken maken, dan moeten die voor alle landen in de EU hetzelfde zijn,’ zegt minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Schreinemacher. ‘Met het nu voorliggende voorstel zijn wij er nog niet gerust op dat we de regels hier niet strenger maken dan in landen om ons heen.’ Europese regels. Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW gaat het wetsvoorstel voorbij aan de complexe realiteit, omdat bedrijven verantwoordelijk zouden zijn voor toeleveranciers van toeleveranciers. Deze keten in kaart brengen is ook een van de grote uitdagingen van rapportage onder Europese duurzaamheidswetgeving CSRD. De werkgevers zijn er voorstander van om ook MVO-regels te laten bestieren door de Europese Unie….” (Bron: https://cmweb.nl/2023/02/nieuwe-wet-maatschappelijk-ondernemen-wvdio-afgeketst/)