Nog jaren gezondheidsproblemen door luchtvervuiling

“….De ‘deken van luchtverontreiniging‘ in Nederland zal nog jaren zorgen voor ernstige gezondheidsproblemen. Het duurt nog tot 2030 voordat Nederland voldoet aan de adviesnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En ook dán is de lucht nog schadelijk. Dat schrijft de Gezondheidsraad vandaag in een uitgebreid rapport. De raad adviseert staatssecretaris Stientje van Veldhoven om te komen tot een ‘ambitieus plan’ om de luchtkwaliteit te verbeteren. Volgens de Gezondheidsraad zijn extra maatregelen nodig om de concentraties fijnstof en stikstofdioxide (afkomstig van het weg- en vliegverkeer) en de uitstoot van ammoniak (vanuit de veehouderij) terug te dringen. Op die manier kan de ‘deken’ van luchtverontreiniging boven heel Nederland worden verminderd. De lucht in Nederland is de afgelopen decennia overigens wel flink schoner geworden: vrijwel overal wordt voldaan aan de Europese normen. Maar dat betekent niet dat de lucht ook echt schoon is: door luchtvervuiling overlijden ieder jaar 12.000 mensen vroegtijdig. Beter zou zijn om te voldoen aan de (strengere) adviesnormen van de WHO, schrijft de Gezondheidsraad. Als Nederland uiteindelijk voldoet aan de strengere adviesnormen van de WHO, dan zijn we er nog lang niet. “Het is niet zo dat de grens daaronder gezond is. Zelfs bij concentraties onder die waarden treedt nog gezondheidsschade op”, schrijft de Gezondheidsraad. Het terugdringen van fijnstof draagt het meeste bij aan die gezondheidswinst. De Gezondheidsraad wil dat mensen die op plekken wonen met veel luchtverontreiniging nog eens extra worden beschermd. Het gaat dan om mensen die wonen op zogenoemde hot spots, zoals rond drukke wegen. Zij zouden beschermd kunnen worden door daar te kiezen voor autoluwe binnensteden, milieuzones en snelheidsbeperkingen…..” (Bron: https://www.rtl.nl/gezondheid/artikel/3823806/nog-jaren-gezondheidsproblemen-door-luchtvervuiling)