Onderzoek bepleit naar ziekteverwekkers in fijnstof uit stallen

“…..De Tweede Kamer vraagt de regering om de bacteriën- en viruslast die worden meegevoerd in fijnstof uit de veehouderij, de risico’s op besmettingen en het ontstaan van nieuwe zoönosen te laten onderzoeken of deze aspecten mee te nemen in de al lopende onderzoeken. Dinsdag 20 juni werd een motie van GroenLinks aangenomen waarin dat wordt bepleit. Laura Bromet van GroenLinks wijst er op dat overdracht van dierziekten tussen stallen en blootstelling van mensen aan dierlijke ziektekiemen met name plaatsvindt via fijnstofemissie uit stallen. Fijnstof uit de intensieve veehouderij zou zo ook kunnen bijdragen aan het ontstaan van nieuwe zoönosen en de verspreiding daarvan……” (Bron: https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=248907)