Onderzoek: drastische vermindering CO2-uitstoot door kunstmest mogelijk

“…..De uitstoot van CO2 in de hele keten van met name productie en gebruik van kunstmest zou tot wel 80% omlaag kunnen, zonder dat de voedselproductie daar effect van heeft. De uitstoot van broeikasgassen in de keten van meststoffengebruik kan wereldwijd fors omlaag, zonder dat de voedselvoorziening in gevaar komt. Dat concluderen wetenschappers van de Universiteit van Cambridge. De uitstoot in de hele keten van met name kunstmestproductie en -gebruik zou tot wel 80% omlaag kunnen, zonder dat de voedselproductie daar effect van heeft. Meeste uitstoot bij gebruik kunstmest. Productie en gebruik van stikstofmeststoffen zijn wereldwijd goed voor 5% van de uitstoot van broeikasgassen, aldus de onderzoekers die hierover publiceerden in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Food. Het gaat om 2,6 gigaton CO2-equivalenten. Dat is volgens hen meer dan de uitstoot van scheepvaart en vliegverkeer samen. Opvallend genoeg vindt het grootste deel van de uitstoot niet plaats tijdens de productie van kunstmest, maar bij het gebruik ervan. Tweederde van de uitstoot gebeurt buiten de kunstmestfabriek, stellen ze vast. Bijna de helft van de wereldbevolking wordt gevoed met producten die afhankelijk zijn van kunstmest. De wereldbevolking groeit tot 2050 naar verwachting nog met 20%. Toch verwachten de onderzoekers niet dat de voedselvoorziening in gevaar komt bij een dergelijke forse reductie van de uitstoot van broeikasgassen in de mestketen. Een uitstootvermindering van 80% is volgens hen mogelijk zonder verlies van productiviteit. Kunstmest is naast plastic het belangrijkste product van de petrochemische industrie. Samen zijn ze goed voor driekwart van de productie in deze sector. Bij kunstmestproductie vindt de emissie vooral plaats bij de ammoniaksynthese, een basisproces in deze industrie. Hiervoor zijn fossiele brandstoffen nodig voor opwarming en voor de productie van waterstof (H2), dat nodig is in het productieproces. Beide zijn ook op basis van hernieuwbare energie en grondstoffen te produceren. Toevoeging van nitrificatieremmers aan kunstmest zou de uitstoot van lachgas (stikstofoxide) sterk kunnen verminderen……” (Bron: https://www.boerderij.nl/onderzoek-drastische-vermindering-co2-uitstoot-kunstmest-mogelijk)

3 gedachten over “Onderzoek: drastische vermindering CO2-uitstoot door kunstmest mogelijk

Reacties zijn gesloten.