Onderzoek linkt luchtvervuiling aan 135 miljoen vroegtijdige sterfgevallen

“….Luchtvervuiling kan volgens de Nanyang Technological University (NTU) van Singapore gelinkt worden aan ongeveer 135 miljoen vroegtijdige sterfgevallen tussen 1980 en 2020. Dat blijkt uit een studie die werd gepubliceerd in het tijdschrift Environment International. Uit het onderzoek van de NTU blijkt dat 135 miljoen mensen op jongere leeftijd dan de gemiddelde levensverwachting zijn gestorven aan ziekten zoals beroertes, hart- en longziekten en kanker. Die zouden veroorzaakt zijn door PM2,5 in de lucht. PM2,5, fijnstof waarbij de diameter kleiner is dan 2,5 micrometer, is schadelijk voor de menselijke gezondheid wanneer het wordt ingeademd, omdat de deeltjes klein genoeg zijn om de bloedsomloop te bereiken. Ze zijn afkomstig van voertuigen en industriële uitstoot, maar ook van natuurlijke bronnen zoals branden of stofstormen. Volgens het onderzoek droegen meteorologische fenomenen zoals El Niño bij aan een toename van 14 procent van die sterfgevallen omdat ze de effecten van verontreinigende stoffen kunnen verergeren door hun concentratie in de lucht te verhogen. Azië telt het “grootste aantal vroegtijdige sterfgevallen toe te schrijven aan PM2,5-vervuiling”, met meer dan 98 miljoen doden, voornamelijk in China en India, aldus het onderzoek. Ook in Pakistan, Bangladesh, Indonesië en Japan waren er veel vroegtijdige sterfgevallen: tussen de twee en vijf miljoen mensen. Het onderzoek is een van de meest uitgebreide onderzoeken over luchtkwaliteit en klimaat. Het heeft zich gebaseerd op veertig jaar aan gegevens om een overzicht op te stellen van de effecten van fijn stof op de gezondheid….” (Bron: https://www.demorgen.be/tech-wetenschap/onderzoek-linkt-luchtvervuiling-aan-135-miljoen-vroegtijdige-sterfgevallen~b8bb0ec5/)