Onmogelijk om in 2030 te voldoen aan WHO-adviezen voor luchtvervuiling

“……Vrijwel onmogelijk voor Nederland om in 2030 te voldoen aan WHO-adviezen voor luchtvervuiling. Nederland ligt bij lange na niet op koers om in 2030 de nieuwe advieswaarden voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsraad (WHO) te halen. Daarvoor zou de industrie-uitstoot moeten halveren en de veestapel met eenderde tot de helft moeten krimpen. Het Hartelkanaal bij de Maasvlakte, met op de achtergrond een op kolengestookte energiecentrale. Het Hartelkanaal bij de Maasvlakte, met op de achtergrond een op kolengestookte energiecentrale. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het Schone Lucht Akkoord, waarin het Rijk afspraken heeft gemaakt met provincies en gemeenten, beschrijft het streven om over acht jaar aan de WHO-advieswaarden te voldoen. Alleen scherpte de WHO die adviezen uit 2005 vorig jaar aan. De Tweede Kamer vroeg het kabinet om uit te zoeken of die in hetzelfde tempo gehaald kunnen worden. Dat blijkt vrijwel ondoenlijk. Zelfs als Nederland het maximale weet te halen uit schone technieken, bijvoorbeeld voor stallen en schepen, én alle stikstof- en klimaatmaatregelen op tijd uitvoert, blijft de fijnstofconcentratie in grote delen van Nederland in 2030 hoger dan het WHO-advies. Wil Nederland dat toch halen, dan zou onder meer de stikstofuitstoot van de veehouderij nog verder omlaag moeten dan in de huidige kabinetsplannen staat, aldus het RIVM. Ook zou er bijvoorbeeld een verbod nodig zijn op houtstook en in grote steden zouden alleen nog elektrische auto’s mogen rijden……..” (Bron: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vrijwel-onmogelijk-voor-nederland-om-in-2030-te-voldoen-aan-who-adviezen-voor-luchtvervuiling~bf80a3a8/)