Ook de industrie moet uitstoot van stikstof verlagen, maar het woord ‘uitkoop’ valt niet

“…Net als de boeren moeten industriële ‘piekbelasters’ hun uitstoot van stikstof scherp verlagen, wil het kabinet. Dat lijkt een stuk makkelijker te realiseren. Over uitkoop gaat het niet. Behalve de boeren moeten ook industriebedrijven hun stikstofuitstoot laten kelderen. Bedrijfsclusters zoals van Tata, BP, Yara, RWE en Chemelot moeten ‘versneld’ hun emissie verlagen staat in de stikstofplannen die minister Van der Wal (stikstof, vdd) vrijdag presenteerde. Eerder dit jaar presenteerde de minister nog een stikstofplan (inclusief een omstreden kaartje) dat alleen over de boeren ging. Landbouworganisaties en de Tweede Kamer eisten ook een plan voor de industrie. De prille contouren daarvan liggen er nu. Vijftig tot zestig industriële ‘piekbelasters’, die met hun uitstoot de beschermde natuur schaden, moeten schoner gaan werken. Hun uitstoot moet ‘grotendeels of geheel’ omlaag. De inzet van duurzame technieken is nodig. Duurzame elektriciteit moet gas en kolen vervangen. De overheid wil dat zo nodig afdwingen, door vergunningseisen aan te scherpen. “Het is goed dat het kabinet de industrie expliciet erkent als piekbelaster”, reageert hoogleraar stikstof Jan Willem Erisman. Fabrieken stoten net zo goed stikstof uit (9 procent van de Nederlandse stikstofneerslag) en boeren (goed voor 40 procent) willen niet als enige een offer moeten brengen om de stikstofcrisis op te lossen. Dat is in lijn met de stelling van Rutte IV dat diverse sectoren ‘evenredig’ moeten bijdragen aan het oplossen van de stikstofcrisis, zodat de natuur zich kan gaan herstellen.’ Om dat te borgen wil het kabinet volgend jaar tot afspraken komen met de industriële piekbelasters in de omgeving van Natura-2000 gebied. Volgens Erisman hoeft dat niet gepaard te gaan met verhitte discussies zoals die optreden in de landbouw. “Stikstofreductie is makkelijker te bereiken in de industrie.” Fabrieken kunnen vuile machines vervangen. Groene stroom van windmolens of zonnepanelen kan een proces stikstofarm maken. Eisen en afspraken voor klimaat en schone lucht sturen de industrie die kant op al. In 2030 kan de industrie zo’n 40 procent minder stikstof uitstoten, bleek onlangs uit de klimaat- en energieverkenning. Tata Steel in IJmuiden, één van de grootste industriële stikstofbronnen, reageert vrij laconiek op de kabinetsplannen. Het bedrijf zegt al op het goede pad te zitten voor lagere emissies. Een plan om over te stappen op groene waterstof moet de werkwijze stikstofarm maken. Verder moet een nieuwe technische afzuiginstallatie de stikstofuitstoot in 2025 met 30 procent laten dalen, meldt een woordvoerder. “Wij nemen onze verantwoordelijkheid.” De industriesector klaagt niet over de gepresenteerde stikstofeisen….” (Bron: https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/ook-de-industrie-moet-uitstoot-van-stikstof-verlagen-maar-het-woord-uitkoop-valt-niet~b7ba2f55/)