OVERLIJDENSRISICO ZEVEN KEER ZO GROOT BIJ 130 KM/H

“…..Het nieuwe kabinet is voornemens om ‘waar dat kan’ de maximumsnelheid naar 130 km/h te verhogen. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) komt met enkele opvallende cijfers die daarbij horen. De maximumsnelheid van 100 km/h naar 130 km/h verhogen op de snelweg; het klinkt voor sommigen onder ons als muziek in de oren. Maar er kleven ook nadelen aan, zo zou blijken uit een nieuw onderzoek van het KiM naar de effecten van snelheid op diverse factoren zoals overlijdensrisico, CO2-uitstoot, reistijd en geluidsproductie. Vooral bij dat eerste aspect is er een opvallend verschil tussen 100 km/h en 130 km/h: “Het risico is bij 130 km/h al ongeveer zeven keer zo hoog als bij 100 km/h. Op dezelfde manier neemt het risico bij dalende snelheid zeer snel af. Bij 70 km/h is het risico nog slechts een zevende van het risico bij 100 km/h”, zo is te lezen in het onderzoeksrapport. Dat niet alleen; ook de CO2-uitstoot neemt snel toe boven de 100 km/h. “De CO2-emissie stijgt bij toenemende snelheid steeds sneller, al is de stijging minder explosief dan die van het overlijdensrisico”, aldus het KiM. Bij 100 km/h ligt de CO2-uitstoot van een gemiddelde brandstofauto tegen de 140 g/km, bij 130 km/h is dat tegen de 190 g/km. Tegelijkertijd is er een belangrijke kanttekening voor snelheden onder de 50 km/h: “Bij lage snelheid neemt de emissie af, maar die afname vlakt af. Dit komt door de interne wrijving in de verbrandingsmotor. De CO2-uitstoot neemt voor snelheden lager dan ca 50 km/h niet verder af maar juist weer toe, vanwege de interne wrijvingsverliezen in de motor.” Zo is de CO2-uitstoot verlagen bijvoorbeeld geen argument om van 50 km/h naar 30 km/h te gaan in de bebouwde kom. Het KiM benadrukt dat de onderzoeksresultaten geenszins bedoeld zijn om het beleid een richting in te sturen, maar dat ze ‘zinvol kunnen zijn voor het maken van beleidsafwegingen’. Daarbij hoort ook de belangrijke kanttekening dat 130 km/h rijden volgens het onderzoek van het KiM uiteraard tijdswinst oplevert en de reistijd met grofweg een kwart kan inkorten. Het is aan politiek Den Haag om te bepalen of dat opweegt tegen de mogelijke nadelen…..” (Bron: https://www.autoweek.nl/autonieuws/artikel/overlijdensrisico-zeven-keer-zo-groot-bij-130-km-h/)