Persbericht – Viridi Air vraagt Kabinet om regelgeving en subsidies voor een veiliger binnenklimaat

De laatste maanden staat de media vol met berichten over het creëren van een veilig binnenklimaat met luchttechnische oplossingen in strijdt tegen Corona. Dat levert volgens Viridi Air in de praktijk problemen op want door het ontbreken van duidelijke regels, richtlijnen en/of subsidies maar ook de diversiteit van deze oplossingen weet de consument niet goed waarin te investeren. Dat zegt Jan-Joris van de Riet namens zijn bedrijf Viridi Air.

De consument zoekt naar oplossingen maar loopt vast
Viridi Air komt op voor meer bewustwording en concrete acties voor schone lucht en heeft ruim 100 partners achter zich, met name bedrijven in de HVAC-branche: “…de diversiteit aan oplossingen is groot maar ook de daadwerkelijke werking ervan. De consument raakt de weg kwijt, loopt vast en heeft dringend behoefte aan praktische tools, regels en richtlijnen. Het gaat immers vaak om grote investeringen…” aldus Jan-Joris van de Riet die namens Viridi Air een advies (Plan Westenwind) hierover heeft geschreven aan het Kabinet. Deze zal tezamen met de ondertekenaars van de openbare Petitie (https://schonelucht.petities.nl/) begin april worden overhandigd.  

Aerosolen, Corona en overige vervuiling in de binnenlucht
Hoogleraar Bert Blocken (Technische Universiteit Eindhoven en de KU in Leuven) doet veel onderzoek naar de verspreidingsroute van ziekteverwekkers (o.a. virussen) via aerosolen. Hij is van mening dat door de concentratie aerosolen te verdunnen er minder risico op besmettingen is in binnenruimtes. Steeds meer onderzoekers beamen deze bevindingen en raden aan om mechanische oplossingen toe te passen die de hoeveelheid aerosolen verminderen. De woordvoerder en oprichter van Viridi Air beaamt deze onderzoeksconclusies maar ziet naast virussen nog meer problemen in de binnenlucht. Hij moedigt de overheid aan om op korte termijn beleid en regels in te voeren die ook direct de problemen van (ultra)fijnstof en vluchtige organische stoffen meenemen.

Centraal overheidsbeleid en duidelijke regels voor binnenklimaat
“…Vandaag is het advies ventilatie, morgen frequent onderhoud, overmorgen luchtmeters en daarna luchtreiniging. Wat we missen is een centraal overheidsbeleid en duidelijke regels want in de diversiteit aan oplossingen weet de consument niet meer wat goed of fout is en waar hij moet beginnen met investeren. De overheid geeft ook maar mondjesmaat toe dat aerosolen een rol spelen in de transmissie van ziekteverwekkers. Dat maakt het niet duidelijker voor de consument. Dat is voor niemand goed, het gaat om de gezondheid…”. 

Plan Westenwind
Door het gemis van een centraal beleid en duidelijke regels heeft Viridi Air het initiatief genomen om een advies te schrijven richting Den Haag (Plan Westenwind). Het is geschreven met als doel om op de korte en lange termijn regels en praktische richtlijnen op te stellen binnen (professionele) gebouwen voor het continu verkrijgen van een veilig binnenklimaat. Het zou moeten leiden tot een dusdanig gezond binnenklimaat dat lockdowns gedurende toekomstige pandemieën niet meer nodig zijn en dat de hoeveelheid (ultra)fijnstof en vluchtige organische stoffen (VOS) in de binnenlucht vermindert. 

Plan Westenwind: brede visie op binnenklimaat
“…Plan Westenwind is een verfrissend ‘Haags briesje’ omdat we vanuit een breed oplossingsgebied kijken en nieuwe duidelijke regels voorstellen aan het Kabinet. Niet alleen tijdens een pandemie zijn die nodig. Ook in ‘normale tijden’ wanneer concentraties van (ultra)fijnstof en VOS veelal te hoog zijn. Het begint altijd bij meten van de binnenlucht en het geheel binnen de normen te houden. Een voorbeeld is: door extra te ventileren verandert de luchtvochtigheid naar ongewenste waardes en komen meer uitlaatgassen binnen (ultrafijnstof). De luchtkwaliteit moet 24 uur/dag in balans en gezond blijven. Zo willen wij bijvoorbeeld het Bouwbesluit aanpassen, verplichte luchtsensormetingen, subsidies voor erkende hardware oplossingen (zoals luchtreinigers, luchtbehandelingskasten, ventilatiesystemen) en richtlijnen voor structureel onderhoud. Een luchtreiniger is effectief maar zonder periodiek onderhoud een slechte investering. Er dient bovendien een onafhankelijk wetenschappelijk laboratorium te komen dat alle luchtsensorsystemen en hardware oplossingen beoordeelt en erkent….”.

Online Petitie voor meer regels over een gezond binnenklimaat
Om het kabinet te overtuigen van de noodzaak aan een centraal beleid en regels voor een gezond binnenklimaat haalt Viridi Air momenteel handtekeningen op. Hiervoor is een Petitie gestart op https://schonelucht.petities.nl/. Begin april worden deze, als ook het Plan Westenwind aan het Kabinet overhandigd. Aanvullende informatie is openbaar te lezen op https://www.viridiair.nl/petitie-voor-een-schoon-binnenklimaat/