Pleidooi voor ambitieuze Europese luchtkwaliteitsnormen

“…Vorige week bracht onze directeur Károly Illy een bezoek aan Vivianne Heijnen, demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Ons doel: haar ervan overtuigen dat ambitieuze luchtkwaliteitsnormen op Europees niveau noodzakelijk zijn. Samen met Bert Brunekreef (Universiteit Utrecht / IRAS), Marieke Dijkema (GGD GHOR) en Hanna Boogaard (Health Effects Institute &ISEE) benadrukte Longfonds-directeur Károly Illy tijdens het bezoek de gedeelde zorgen over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling. Wij vinden dat de gezondheid van mensen voorop moet staan in de nieuwe richtlijn waar de Europese Unie in de komende maanden over beslist. ‘De lucht is te veel dagen ongezond. Mensen worden daar ziek van. Jaarlijks overlijden er in Europa zeker 400.000 mensen vroegtijdig door te hoge concentraties van vervuilende stoffen in de lucht. Ook leidt luchtverontreiniging tot uiteenlopende gezondheidsklachten en ziekten, waaronder astma bij kinderen en longkanker bij volwassenen. (Ongeboren) kinderen kunnen door luchtvervuiling een ontwikkelachterstand oplopen die ze de rest van hun leven met zich meedragen. Iedereen kan ziek worden door luchtvervuiling. Met strengere luchtkwaliteitsrichtlijnen kunnen we dat voorkomen’, vertelt Károly Illy. Luchtvervuiling kost onze maatschappij ook veel geld. Denk aan hoge zorgkosten en dat mensen niet of minder kunnen werken als ze ziek worden door vervuilde lucht. Het directoraat-generaal Milieu van de Europese Unie heeft becijferd dat de gezondheidswinst door vergaande maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren, groter is dan de kosten van deze maatregelen. Dus zowel vanuit gezondheidsoogpunt als vanuit economisch oogpunt is het verbeteren van de luchtkwaliteit belangrijk’, vertelt Károly Illy. We schreven al eerder over de wisselwerking tussen klimaatverandering en luchtvervuiling en de nadelige effecten ervan op onze gezondheid. Het verminderen van luchtvervuiling helpt ook bij het tegengaan van klimaatverandering – in Nederland, Europa en wereldwijd. Veel van de maatregelen voor het één dragen ook bij aan het ander. Een integrale kijk op luchtkwaliteitsbeleid, klimaatbeleid en gezondheidsbeleid leidt daarom tot winst op alle vlakken…..” (Bron: https://www.longfonds.nl/nieuws/pleidooi-voor-ambitieuze-europese-luchtkwaliteitsnormen)

Een gedachte over “Pleidooi voor ambitieuze Europese luchtkwaliteitsnormen

Reacties zijn gesloten.