Provincie meet concentraties NOx, NO2 en fijnstof in Bergen op Zoom

“……De provincie Noord-Brabant meet sinds kort de luchtkwaliteit vanuit een mobiel meetstation bij sportpark de Staakberg. Dit sportpark ligt op korte afstand van de randweg en van industrieterrein Theodorushaven. Als je niet weet dat hij er staat, zie je hem waarschijnlijk niet. Het mobiel luchtmeetstation is van buiten namelijk niet meer dan een aanhanger met een paar ogenschijnlijke schoorsteentjes op het dak. Van binnen staat de aanhanger vol met meetapparaten die de gegevens van de lucht in kaart brengen. Hagar Roijackers, gedeputeerde in Noord-Brabant neemt samen met ZuidWest TV een kijkje bij het mobiele luchtmeetstation in Bergen op Zoom. Specialist Elias van der Bij geeft de gedeputeerde een rondleiding en uitleg over de werking van het station, dat bewust op deze plek is gezet. “Juist op plekken waar je te maken hebt met een stapeling van emissies is het heel interessant om te kijken wat het in de praktijk doet met de samenstelling van de luchtkwaliteit”, aldus Roijackers. De meetgegevens van het mobiele meetstation zijn openbaar toegankelijk via de website brabantluchtmeet.net. Het meetstation meet de concentraties stikstofoxiden (NOx), stikstofdioxide (NO2), fijnstof (PM1 en PM2,5) en vluchtige organische stoffen waaronder benzeen in de buitenlucht. Roijackers is tijdens de rondleiding onder de indruk van de cijfers die op de monitor verschijnen en de manier waarop de apparatuur gekalibreerd wordt. De mogelijke bronnen van deze stoffen zijn verschillend. Industrie, verkeer, huishoudens, agrarische bedrijven en scheepvaart zijn de belangrijkste. “Er wordt met deze metingen precies gekeken hoe de luchtsamenstelling is. Als hier bijvoorbeeld uit komt dat er bepaalde stoffen te veel aanwezig zijn in de lucht, kan dit voor de gemeente een reden zijn om dit verder te onderzoeken. Dat helpt ons om de leefomgeving en gezondheid te beschermen.” Op korte termijn merken bewoners of bedrijven niets van de metingen. Met de mobiele luchtmeetstations wordt alleen gekeken of de modellen kloppen op een specifieke plek. “We hebben natuurlijk een bepaalde verwachting van heel Noord-Brabant. De vraag is of dit ook klopt met wat we hier meten of dat we nog iets bijzonders zien gebeuren.” Uit de metingen komt allerlei informatie, op basis van deze informatie kunnen er maatregelen genomen worden als dat nodig is. De provincie streeft ernaar dat er voor elke Brabander drie gezonde levensjaren bijkomen. “We hebben zelf het Schone Lucht Akkoord ondertekend, en zouden graag alle gemeentes willen uitnodigen om dat ook te doen. We willen werk maken van het onderzoek, maar zeker ook een maatregelenbeleid om de luchtkwaliteit te verbeteren……” (Bron: https://www.zuidwestupdate.nl/nieuws/provincie-meet-concentraties-nox-no2-en-fijnstof-in-bergen-op-zoom/)